LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
342
lượt xem
14
download

LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn luyện cho HS kỹ năng vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , cung tròn và các công thức suy luận của nó - Có nhận xét và suy luận cách vẽ một số đường cong chắp nối . Tính được độ dài đường cong và giải một số bài toán thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

  1. LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN I.Mục tiêu : - Rèn luyện cho HS kỹ năng vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , cung tròn và các công thức suy luận của nó - Có nhận xét và suy luận cách vẽ một số đường cong chắp nối . Tính được độ dài đường cong và giải một số bài toán thực tế II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy , các dạng bài tập , bảng phụ HS : Làm bài tập , chuẩn bị bảng nhóm III. Hoạt động dạy học : HĐ 1 : Kiểm tra : Bài tập 74 SGK : Đổi 20001’ = 2000166 O HN Độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là XĐ Rn 2Rn Cn 40000.20,0166 l=  2224 (km)    180 360 360 360
  2. HĐ 2 : Luyện tập : Bài tập 68 SGK :  . AC Độ dài nữa đường tròn (O1) là : .. . 2 A O1 B O2 O3 C AB Độ dài nữa đường tròn (O2) là : 2 BC Độ dài nữa đường tròn (O3) là : 2 Mà AC = AB + BC (do B nằm giữa A và C ) Tính độ dài của mỗi nữa đường  . AC AB BC => = + 2 2 2 tròn trên ? Chứng minh nữa đường tròn đường Bài 70 SGK : Tính chu vi hình 1 kính AC bằng 2 nữa đường tròn C1 =  d = 3,14 . 4  12,56 (cm) đường kính AB và BC? Tính chu vi hình 2 R.180 2R.90 C2 =  R  R   d  180 180  12,56 (cm) Tính chu vi hình 3 : 4R.90 C3 =  2R   d  12,56 (cm) 180 H1 H2
  3. Vậy chu vi 3 hình trên bằng nhau H3 Tính chu vi của mỗi hình trên ? Bài 71 SGK : So sánh chu vi của các hình đó Vẽ đường xoắn AEFGH E H A 1 - Vẽ hình vuông ABCD cạnh 1 cm 4 B 2 F D - Vẽ cung AE tâm B bán kính 1 cm , n C 3 = 900 - Vẽ cung EF tâm C bán kính 2 cm , n G = 900 - Vẽ cung FG tâm D bán kính 3 cm , n = 900 Xác định số đo của mỗi cung bên ? - Vẽ cung GH tâm A bán kính 4 cm , n= 900 Tính độ dài của mỗi cung ? Tính độ dài đường xoắn
  4.  3 Tính độ dài đường xoắn ? - lAE = ; lEF =  ; lFG = ; lGH = 2  2 2 Độ dài đường xoắn AEFGH :  3    2  5 2 2 HĐ 3 : Củng cố : - Viết công thức tính độ dài đường tròn và độ dài cung tròn  .OA.120 2OA - Bài tập 76 SGK : Ta có độ dài cung AmB =  180 3 - Độ dài đường gấp khúc AOB = 2OA . Vậy độ dài cung AmB > độ dài đường gấp khúc AOB HĐ 4 : Hướng dẫn : - Xem lại các bài tập đã giải , nắm phương pháp - Hoàn thành bài tập luyện tập vào vỡ bài tập - Xem bài diện tích hình tròn , quạt tròn
Đồng bộ tài khoản