LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

Rèn luyện cho HS kỹ năng vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , cung tròn và các công thức suy luận của nó - Có nhận xét và suy luận cách vẽ một số đường cong chắp nối . Tính được độ dài đường cong và giải một số bài toán thực tế.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

 

  1. LUYỆN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN I.Mục tiêu : - Rèn luyện cho HS kỹ năng vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , cung tròn và các công thức suy luận của nó - Có nhận xét và suy luận cách vẽ một số đường cong chắp nối . Tính được độ dài đường cong và giải một số bài toán thực tế II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy , các dạng bài tập , bảng phụ HS : Làm bài tập , chuẩn bị bảng nhóm III. Hoạt động dạy học : HĐ 1 : Kiểm tra : Bài tập 74 SGK : Đổi 20001’ = 2000166 O HN Độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là XĐ Rn 2Rn Cn 40000.20,0166 l=  2224 (km)    180 360 360 360
  2. HĐ 2 : Luyện tập : Bài tập 68 SGK :  . AC Độ dài nữa đường tròn (O1) là : .. . 2 A O1 B O2 O3 C AB Độ dài nữa đường tròn (O2) là : 2 BC Độ dài nữa đường tròn (O3) là : 2 Mà AC = AB + BC (do B nằm giữa A và C ) Tính độ dài của mỗi nữa đường  . AC AB BC => = + 2 2 2 tròn trên ? Chứng minh nữa đường tròn đường Bài 70 SGK : Tính chu vi hình 1 kính AC bằng 2 nữa đường tròn C1 =  d = 3,14 . 4  12,56 (cm) đường kính AB và BC? Tính chu vi hình 2 R.180 2R.90 C2 =  R  R   d  180 180  12,56 (cm) Tính chu vi hình 3 : 4R.90 C3 =  2R   d  12,56 (cm) 180 H1 H2
  3. Vậy chu vi 3 hình trên bằng nhau H3 Tính chu vi của mỗi hình trên ? Bài 71 SGK : So sánh chu vi của các hình đó Vẽ đường xoắn AEFGH E H A 1 - Vẽ hình vuông ABCD cạnh 1 cm 4 B 2 F D - Vẽ cung AE tâm B bán kính 1 cm , n C 3 = 900 - Vẽ cung EF tâm C bán kính 2 cm , n G = 900 - Vẽ cung FG tâm D bán kính 3 cm , n = 900 Xác định số đo của mỗi cung bên ? - Vẽ cung GH tâm A bán kính 4 cm , n= 900 Tính độ dài của mỗi cung ? Tính độ dài đường xoắn
  4.  3 Tính độ dài đường xoắn ? - lAE = ; lEF =  ; lFG = ; lGH = 2  2 2 Độ dài đường xoắn AEFGH :  3    2  5 2 2 HĐ 3 : Củng cố : - Viết công thức tính độ dài đường tròn và độ dài cung tròn  .OA.120 2OA - Bài tập 76 SGK : Ta có độ dài cung AmB =  180 3 - Độ dài đường gấp khúc AOB = 2OA . Vậy độ dài cung AmB > độ dài đường gấp khúc AOB HĐ 4 : Hướng dẫn : - Xem lại các bài tập đã giải , nắm phương pháp - Hoàn thành bài tập luyện tập vào vỡ bài tập - Xem bài diện tích hình tròn , quạt tròn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản