LUYỆN TẬP TOÁN 4 - ÔN SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN,VIẾT SỐ CÓ 9 CHỮ SÓ (tiết 4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
352
lượt xem
30
download

LUYỆN TẬP TOÁN 4 - ÔN SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN,VIẾT SỐ CÓ 9 CHỮ SÓ (tiết 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- So sánh số có nhiều chữ số. - Viết số dưới dạng tổng. -Ôn hàng và lớp. - Viết số có 9 chữ số. -Luyện kĩ năng làm đúng chính xác, nhanh ,trình bày sạch sẽ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP TOÁN 4 - ÔN SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN,VIẾT SỐ CÓ 9 CHỮ SÓ (tiết 4)

  1. LUY N T P TOÁN ÔN SO SÁNH S T NHIÊN,VI T S CÓ 9 CH SÓ (ti t 4) L p:4 I- M c tiêu: C ng c - So sánh s có nhi u ch s . - Vi t s dư i d ng t ng. -Ôn hàng và l p. - Vi t s có 9 ch s . -Luy n kĩ năng làm úng chính xác, nhanh ,trình bày s ch s . II-Ôn t p: Bài 1 - Y/ c hs c . - H i:Mu n so sánh s có nhi u ch thì ta so sánh như th nào? - Hs tr l i, gv ch t l i và cho hs làm bài 1 vào v . - 2 hs lên b ng làm. - Thu 1 s v ch m ,nh n xét tuyên dương.
  2. a- So sánh theo th t bé d n: 246 901 345 , 246 190 345 , 426 901 345 , 109 426 345 , 90 426 345 b-So sánh theo th t l n d n: 765 321 890 , 756 321 890 , 765 321 980 , 76 532 890 , 765 980 321 -Hs nh n xét bài làm c a b n. -L p s a bài. Bài 2:Vi t các s sau thành t ng: 54 631 , 90076 , 64730 , 126097. - Y/c hs c . - 2 hs lên b ng làm. -L p làm vào v . -Thu 1 s v ch m , nh n xét tuyên dương. - L p s a bài. Bài 3: c các s sau và nêu rõ ch s 4 trong m i s thu c hàng nào, l p nào? 95 362 451 , 846 375 201 , 5 469 002 , 45 890. - Y/c hs c . - H i : + Hãy c các hàng theo th t t bé n l n.?
  3. + Hãy c các l p theo th t t bé n l n. -Gv ch t lai và y/c vài hs nh c l i. -Hs làm bài 3 vào v . -1 hs lên b ng làm. -Thu 1 s v ch m ,nh n xét tuyên dương. -L p s a bài. Bài 4:Vi t các s g m có: - 6 trăm tri u , 2 ch c nghìn , 8 trăm và 4 ơn v . - 3 ch c tri u ,5 trăm nghìn , 7 nghìn , 9 ch c. - 8 trăm tri u. - 6 tri u , 3 trăm nghìn ,5 trăm và 1 ch c. -Y/c hs c . -Hs làm vào v . -2 hs lên b ng làm. - Thu 1 s v ch m ,nh n xét tuyên dương. - L p s a bài.
  4. bài 5: a- Vi t s l n nh t có b y ch s ? b- Vi t s bé nh t có sáu ch s ? c- Hãy tìm hi u c a s l n nh t và s bé nh t v a tìm ư c? -Y/c hs c . -1 hs lên b ng làm. - L p làm vào v . - Thu 1 s v ch m, nh n xét ,tuyên dương. - L p s a bài. 3 - C ng c và d n dò: H i: + Mu n so sánh s có nh u ch s ta so sánh như th nào? + Hãy c tên các hàng teo th t t bé n l n? +Hãy c tên các l p theo th t t bé n l n? -Nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản