LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

Chia sẻ: kata_9

Củng cố những tri thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lậpluận phân tích và so sánh. - vận dụng kết hợp phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận về một hiện tượng, một vấ đề gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN

TÍCH VÀ SO SÁNH.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

- Củng cố những tri thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lậpluận phân tích và

so sánh.

- vận dụng kết hợp phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận về một hiện

tượng, một vấ đề gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

- Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1.

- Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1.

- Sách thiết kế.

- Sách bài tập Ngữ văn 11 - tập 1.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp

1. Kiểm tra bài cũ:

Phân tích là gì? So sánh là gì?

2. Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC

 Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS 1. Bài tập 1:

làm bài tập 1

+ GV: Yêu cầu HS đọc Bài tập 1 SGK, Đoạn trích sử dụng hai thao tác LLPT và

trang 120 và trả lời câu hỏi. LLSS.

+ GV: Đoạn văn có sử dụng những - Phân tích: … “Tự kiêu tự đại là khờ dại.

thao tác nào? Chỉ ra cụ thể. Vì mình hay….thoái bộ”.

+ GV: Thao tác nào đóng vai trò chủ - So sánh: “Người mà tự kiêu tự mã …..cái

yếu, thao tác nào là bổ trợ? đĩa cạn”( để thấy sự nhỏ bé, vô nghĩa và

đáng thương của thó tự kiêu tự mãn của cá

nhân trong cộng đồng)

- Phân tích là thao tác chủ đạo, so sánh là

thao tác bổ trợ.

+ GV: Từ sự tìm hiểu trên ta rút ra kết ---> Kết luận: Việc vận dụng kết hợp hai

luận gì về việc sử dụng hai thao tác này thao tác này là tất yếu vì không có một VB

trong khi viết văn? nào chỉ dùng một thao tác.Ta phải dùng

+ HS: Theo dõi, lắng nghe và trả lời. một cách linh hoạt và hiệu quả. Mỗi đoạn,

bài, cần có một thao tác chính, các thao

tác còn lại là bổ trợ tuỳ theo mục đích nghị

 Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luận.
về nhà làm bài tập 2 2. Bài tập 2:

+ HS: Đọc văn bản tham khảo. HS viết một bài ngắn vận dụng hai thao

+ HS: Tiến hành thực hành. GV theo tác này: “Vẻ đẹp của một bài thơ”.

dõi, hướng dẫn.

 Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS

về nhà làm bài tập 3

3. Bài tập 3: Về nhàV. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI – BÀI MỚI:

1. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI :

- Về nhà làm bài tập 3

2. BÀI MỚI:

- Chuận bị: “Bản tin”

+ Mục đích, yêu cầu của Bản tin

+ Cách viết Bản tin

+ Xem và chẩn bị bài tập trước ở nhà.

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản