LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T2)

Chia sẻ: lotus_3

Tham khảo tài liệu 'luyện tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông (t2)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T2)

LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM

GIÁC VUÔNG (T2)

sin 2  tg 2
khi   300
1. Bài 1: Tính giá trị biểu thức: P 
cos  cot g 2

Thay   300 vào biểu thức P ta được:

sin 2.300  tg 2 300
 P
cos 300  cot g 2 2.300

sin 600  tg 2 300
 P
cos300  cot g 2 600

3 6
3 3
2
 3
 3
2  3 6
2 2
 P  
3 6 3 6
3 3
2
 3
 3
2 2 2

Cho hình vẽ:
2. Bài 2:

Tính khoảng cách AB

GIẢI:

+) Xét BHC vuông cân tại H

HB =HC ( t/c tam giác cân) mà HC = 20 m

Suy ra HB = 20 m

·
+) Xét AHC vuông tại H có HC = 20m; CAH  300

·
Suy ra AH =HC. cotg CAH = 20.cotg 300 =20. 3

Vậy AB = AH - HB =20. 3 - 20 =20.  3  1  14,641 (m)
3. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 20; AC

= 15 .

a) Tính cạnh huyền BC

b) Tính BH, HC, AH

 HDHT:

- Tiếp tục ôn tập về thứ tự thực hiện các phép toán rút gọn căn thức bậc

hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai .

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng tính toán và kiến thức về tỉ số lượng giác của

góc nhọn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản