LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chia sẻ: lotus_3

Tham khảo tài liệu 'luyện tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài tập: Cho ABC ABC vuông ở A có AB = 6cm, AC = 8cm.

Từ A kẻ đường cao AH xuống cạnh BC

a) Tính BC, AH

µ
b) Tính C

·
c) Kẻ đường phân giác AP của BAC ( P  BC ). Từ P kẻ PE và PF lần

lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AEPF là hình gì ?

Giải:

a) Xét ABC vuông tại A

Ta có: BC2 =AB2 + AC2 ( đ/l Pytogo)

 BC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

 BC = 10cm

+) Vì AH  BC (gt)  AB.AC = AH.BC

AB.AC 6.8
  4,8
 AH =
BC 10

AB 6 0
µ
C  37
b) Ta có: sinC =   0, 6 
BC 10

a) Xét tứ giác AEPF có: BAC = · = ·  900 (1)
· AEP AFP

Mà APE vuông cân tại E  AE = EP (2)

Từ (1); (2)  Tứ giác AEPF là hình vuông

 HDHT:
Tiếp tục ôn tập về căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai

và các kiến thức có liên quan tới hệ thức giữa cạnh và góc trong tam

giác vuông, cách giải tam giác vuông.

Rút gọn biểu thức: (4đ)
Bài tập về nhà:

a, 9 x  25 x  16 x (với x  0 ) b, 2 5  45  500

1 1
25
2
2  3
c, - + d, 
3
3 2 2 3 2 2 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản