LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chia sẻ: lotus_3

Tham khảo tài liệu 'luyện tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 

  1. LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Bài tập: Cho ABC ABC vuông ở A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ A kẻ đường cao AH xuống cạnh BC a) Tính BC, AH µ b) Tính C · c) Kẻ đường phân giác AP của BAC ( P  BC ). Từ P kẻ PE và PF lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AEPF là hình gì ? Giải: a) Xét ABC vuông tại A Ta có: BC2 =AB2 + AC2 ( đ/l Pytogo)  BC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100  BC = 10cm +) Vì AH  BC (gt)  AB.AC = AH.BC AB.AC 6.8   4,8  AH = BC 10 AB 6 0 µ C  37 b) Ta có: sinC =   0, 6  BC 10 a) Xét tứ giác AEPF có: BAC = · = ·  900 (1) · AEP AFP Mà APE vuông cân tại E  AE = EP (2) Từ (1); (2)  Tứ giác AEPF là hình vuông  HDHT:
  2. Tiếp tục ôn tập về căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai và các kiến thức có liên quan tới hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, cách giải tam giác vuông. Rút gọn biểu thức: (4đ) Bài tập về nhà: a, 9 x  25 x  16 x (với x  0 ) b, 2 5  45  500 1 1 25 2 2  3 c, - + d,  3 3 2 2 3 2 2 3
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản