Luyện thở theo Âm dương Khí Công

Chia sẻ: meo_den_de_thuong

Cách thở này dễ cho người mới tập hơn là cách thở thứ nhất. Do đó mau đạt kết quả hơn cho người tập. Cũng dẫn ý theo lộ trình đã trình bày ở cách đầu, chỉ khác là ý tưởng tượng (dẫn ý) ở trên da, thay vì dưới da vài mm như cách thở đầu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản