Luyện từ và câu - DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

Chia sẻ: corolla

¬- Hiểu thế nào là từ đồng âm để chơi chữ. Nhận biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ. - Cảm nhận được giá trị của việc dùng từ đồng âm để chơi chữ trong thơ văn và trong giao tiếp hằng ngày: tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

Luy n t và câu: DÙNG T NG ÂM

CHƠI CH

I. M c tiêu, nhi m v :


- Hi u th nào là t ng âm chơi ch . Nh n bi t ư c hi n tư ng dùng

t ng âm chơi ch .


- C m nh n ư c giá tr c a vi c dùng t ng âm chơi ch trong thơ

văn và trong giao ti p h ng ngày: t o ra nh ng câu nói có nhi u nghĩa, gây nh ng

b t ng thú v cho ngư i c, ngư i nghe.


II. dùng d y h c:


- M t s câu , câu thơ, m u chuy n…có s d ng t ng âm chơi ch .


- B ng ph .


- M t s phi u phô tô phóng to.


III. Các ho t ng d y h c:Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
1. Ki m tra: (4’)- GV cho 2 HS t câu v i thành ng .- GV nh n xét, cho i m.2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1')Ho t ng 2: Nh n xét. (12’)Hư ng d n HS làm bài t p.- GV cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. - HS làm vi c theo t ng

c p, t ng c p suy nghĩ, ch ra

các cách hi u và nêu lí do.- Cho HS trình bày k t qu . - i di n các nhóm
trình bày.- L p nh n xét.- GV nh n xét và ch t l i.Ho t ng 3: Ghi nh . (3’)- Cho HS c nhi u l n ghi nh .- GV có th tìm thêm ví d .Ho t ng 4: Luy n t p. (13’)a) Hư ng d n HS làm BT 1.- GV cho HS c yêu c u và giao vi c.Ch ra nh ng t ng âm nào ư c s d ng

chơi ch .
- Cho HS làm vi c. GV phát phi u cho các nhóm.- Cho HS trình bày. - i di n các nhóm

trình bày.- GV nh n xét và ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.- GV cho HS c yêu c u và giao vi c.t câu v i các t ng âm tìm ư c BT 1.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu .- GV nh n xét và ch t l i.3. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.
- Yêu c u HS v nhà xem trư c bài T nhi u

nghĩa.- Vi t vào v nh ng câu t v i c p t ng

nghĩa.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản