Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
224
lượt xem
14
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Phân tích cấu tạo của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học ở tiết trước. 2. Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ. 3. Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng. Nói và viết thành câu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

  1. LUY N T VÀ CÂU LUY N T P V C U T O C A TI NG I. M c ích, yêu c u: 1.Phân tích c u t o c a ti ng trong m t s câu nh m c ng c thêm ki n th c ã h c ti t trư c. 2. Hi u th nào là hai ti ng b t v n v i nhau trong thơ. 3. B i dư ng cho HS thói quen dùng t úng. Nói và vi t thành câu II. dùng d y h c - B ng ph v s n sơ c u t o c a ti ng và ph n v n ( dùng ph n màu khác nhau cho 3 b ph n : âm u, v n, thanh ) - B x p ch , t ó có th ghép các con ch thành các v n khác nhau và ti ng khác nhau. - V bài t p ti ng vi t III. Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - G i 2 HS lên b ng : phân tích 3 b ph n c a các ti ng trong câu Lá lành ùm lá rách Ti ng Âm u V n Thanh lá l a s c - HS theo dõi, nh n xét bài làm lành l anh huy n ùm um huy n lá l a s c rách r ach s c 2. D y bài m i a. Gi i thi u bài : Nêu m c ích yêu c u. b.Hư ng d n HS làm bài t p
  3. Bài t p 1 -HS c yc u - G i 1 HS c n i dung BT 1, cc -HS ho t ng nhóm2 ph n ví d 9 M) trong SGK - Thi ua nhóm nào phân tích - Yêu c u HS làm vi c theo c p “ nhanh, úng. phân tích c u t o t ng ti ng trong câu t c ng Ti ng Âm V n Thanh u khôn kh ôn ngang ngoan ng oan ngang i ôi s c áp ap s c ngư i ng ươi huy n ngoài ng oai huy n gà g a huy n cùng c ung huy n m t m ôt n ng m m e n ng ch ch ơ s c hoài h oai huy n á a s c nhau nh au ngang ngang - GV nh n xét; tuyên dương các nhóm
  4. làm nhanh, úng Bài t p 2 : tìm nh ng ti ng b t v n v i nhau trong câu t c ng trên. - Cho HS hai ti ng b t v n v i nhau trong câu t c ng . Bài t p 3 : Ghi l i nh ng c p ti ng b t v n v i nhau trong kh thơ sau. So sánh các c p ti ng y xem c p nào có v n gi ng nhau hoàn toàn, c p nào có v n gi ngnhau không hoàn toàn Chú bé lo t cho t Cái s c xinh xinh Cái chân thoăn tho t Cái u nghênh nghênh - GV yêu c u HS c yêu c u bài, suy nghĩ - G i 2 HS làm b ng l n - GV nh n xét
  5. Bài 4 : Cho HS c - Cho HS phát bi u - GV ch t ý Bài 5 : - HS c suy nghĩ và làm vào v . 2-3 HS c yêu c u bài + Các c p ti ng b t v n v i nhau + GV g i ý cho t - tho t, xinh - nghênh + Yêu c u HS v nhà làm bài 4,5 + C p có v n gi ng nhau hoàn toàn 3. C ng c - d n dò: cho t - tho t ( v n o t ) - GV h i : Ti ng có c u t o như th +C p có v n gi ng nhau không hoàn nào ? Nh ng b ph n nào nh t thi t toàn ph i có xinh - nghênh * Bài sau : M r ng v n t oàn k t - nhân h u - Tìm hi u n m nghĩa c a các t
  6. trong BT2/ 17
Đồng bộ tài khoản