Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Chia sẻ: corolla

- Biết vận dụng những hiểu biết về từ đồng nghĩa, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đồng nghĩa theo nhóm. - Nắm được những sắc thái khác nhau về từ đồng nghĩa để viết một đoạn văn ngắn.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Luy n t và câu : LUY N T P V T NG NGHĨA

I. M c tiêu, nhi m v :


- Bi t v n d ng nh ng hi u bi t v t ng nghĩa, làm úng các bài t p

th c hành tìm t ng nghĩa, phân lo i các t ng nghĩa theo nhóm.


- N m ư c nh ng s c thái khác nhau v t ng nghĩa vi t m t o n

văn ng n.


II. dùng d y h c:


-T i n h c sinh- Bút d - M t s t phi u kh to.


III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. n nh:2. Ki m tra:
- 3 HS, nh n xét chung. - Làm BT 1, 2,33. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài.Ho t ng 2:a) Hư ng d n HS làm bài t p 1(7’)- GV cho HS c yêu c u và giao - HS c yêu c u và nh n

vi c. vi cTìm nh ng t ng nghĩa có trong - HS dùng bút chì g ch dư i

o n văn. nh ng t ng nghĩa.- Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân.- Cho HS trình bày k t qu .- GV ch t l i…m ,u, bu, b m,b , - HS nh n xét.
m .b) Hư ng d n HS làm bài t p 2(7’)- GV cho HS c yêu c u và giao

vi c.Cho HS c các t ã cho.Cho HS s p x p các t ã cho - HS làm vi c cá nhân.

thành t ng nhóm t ng nghĩa.- Cho HS trình bày k t qu bài làm. - Cá nhân trình bày.- GV nh n xét, ch t l i.c) Hư ng d n HS làm bài t p 3 (14’)- GV cho HS c yêu c u và giao

vi c.
Cho HS vi t 1 o n văn kho ng 5

câu.( dùng m t s t BT 2)- Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân- Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét.- GV nh n xét, ch t l i.Ho t ng 3: C ng c , d n dò.(2’)- GV nh n xét ti t h c.- V nhà hoàn ch nh o n văn miêu

t .- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản