Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
467
lượt xem
37
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Làm quen với các câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp . Biết nêu các hoàn cảnh sử dụng các câu tục ngữ đó . 2. Tiếp tục mở rộng , hệ thống vốn từ , nắm nghĩa các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp , biết đặt câu với các từ đó .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP

  1. Luy n t và câu M R NG V N T :CÁI P I)M c ích yêu c u : 1. Làm quen v i các câu t c ng liên quan n cái p . Bi t nêu các hoàn c nh s d ng các câu t c ng ó. 2. Ti p t c m r ng , h th ng v n t , n m nghĩa các t miêu t m c cao c a cái p , bi t t câu v i các t ó. II) dùng d y h c : B ng ph ghi s n n i dung b ng BT1 . M t t gi y kh to h c sinh làm BT3 , 4. III)Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Bài cũ : GV ki m tra 2 HS c l i o n văn k l i cu c nói 2 HS cl i o n chuy n gi a em và b m .....có d u g ch ngang .( văn . BT III.2 , ti t LTVC) B.D y bài m i : 1.Gi i thi u bài .
  2. GV nêu yêu c u , m c ích bài . Bài t p 1 : +HS c yêu c u c a BT , làm bài vào v ho c VBT. + HS phát bi u ý Gv m b ng ph ã k b ng BT 1, m i 1 HS có ki n . ý ki n úng lên b ng ánh d u + vào c t ch nghĩa thích h p v i t ng câu t c ng , ch t l i l i gi i úng . Nghĩa T c ng P. ch t quý hơn v pbên ngoài + Hs nh m HTL các câu t c ng . Hình th c thư ng th ng nh t v i n.dung T t g ...... +Ngư i thanh ti ng nói ..... +Cái n t ..... +Trông m t mà ......... Con l n có béo ....... + Bài t p 2 : + GV m i 1 em làm m u : nêu 1 trư ng h p có th + HS c yêu c u
  3. dùng câu t c ng “T t gô hơn t t nư c sơn”. c a BT2. GV lưu ý : Các hi n tư ng ho c nh n nh nêu + HS suy nghĩ , tìm trong các câu t c ng nhi u khi trái ngư c nhau ( nh ng trư ng h p So sánh : Con l n có béo thì c lòng m i ngon / có th s d ng 1 T t g hơn t t nư c sơn ) . i u này cho th y th c trong 4 câu t c ng t i s ng r t phong phú , không th l y m t quan trên . i m có s n – dù là sáng su t – áp d ng vào m i + HS phát bi u ý trư ng h p mà ph i v n d ng m t cách bi n ch ng ki n . , phù h p v i hoàn c nh c th . Bài t p 3 , 4 : GV nh c HS : như ví d ( M ) , HS có th tìm nh ng t ng có th i kèm v i t “ p”. + GV phát t gi y kh to cho HS trao i theo nhóm . Các em vi t các t ng miêu ta m c cao cua rcái p . Sau ó t câu v i m i t ó . Nhóm nào làm và dán nhanh lên b ng . + HS c yêu c u Lơì gi i : bài t p 3 , 4 . Các t ng miêu t tuy t v i , tuy t m c cao c a cái di u , tuy t tr n , p mê h n , mê li ..... + Phong c nh nơi + i di n các nhóm ây p tuy t v i. tr l i . C l p nh n xét và ch m i m thi ua .
  4. + B c tranh p mê h n. + HS làm vào v BT. 3 3. C ng c và d n dò : HS l ng nghe và th c hi n . + Gv nh n xét ti t h c .V nhà HTL 4 câu t c ng . Chu n b mang nh gia ình làm bài t p 2 .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản