Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

Chia sẻ: corolla

- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

Luy n t và câu: M R NG V N T : THIÊN NHIÊN


I. M c tiêu, nhi m v :


- Hi u nghĩa c a t thiên nhiên.


- Làm quen v i các thành ng , t c ng , mư n các s v t, hi n tư ng thiên

nhiên nói v nh ng v n c a i s ng xã h i.


- Ti p t c m r ng, h th ng hoá v n t , n m nghĩa các t ng miêu t

thiên nhiên.


II. dùng d y h c:


-T i n h c sinh ho c vài trang phô tô t i n h c sinh ph c v bài h c.


- B ng ph ghi s n BT 2.


- M t s t gi y kh to HS làm BT.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
1. Ki m tra: (4’)2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’)a) Hư ng d n HS làm BT 1. (5’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. - HS dùng vi t chì

ánh d u vào dòng mình

ch n.- Cho HS trình bày k t qu . - i di n c p nêu

dòng mình ch n.- GV nh n xét, ch t l i.
b) Hư ng d n HS làm BT 2. (6’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài, GV ưa b ng ph ã vi t

BT 2 lên.- GV nh n xét, ch t l i.c) Hư ng d n HS làm BT 3. (9’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.Tìm t ng miêu t chi u r ng, chi u dài,

chi u cao, chi u sâu.t câu v i t v a tìm.- Cho HS làm bài. - HS làm bài theo

nhóm.
- Cho HS trình bày k t qu .- GV nh n xét, ch t l i.d) Hư ng d n HS làm BT 4. (8’)( Cách ti n hành như các BT trư c)3. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản