Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
360
lượt xem
21
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : THIÊN NHIÊN I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u nghĩa c a t thiên nhiên. - Làm quen v i các thành ng , t c ng , mư n các s v t, hi n tư ng thiên nhiên nói v nh ng v n c a i s ng xã h i. - Ti p t c m r ng, h th ng hoá v n t , n m nghĩa các t ng miêu t thiên nhiên. II. dùng d y h c: -T i n h c sinh ho c vài trang phô tô t i n h c sinh ph c v bài h c. - B ng ph ghi s n BT 2. - M t s t gi y kh to HS làm BT. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (5’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS dùng vi t chì ánh d u vào dòng mình ch n. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n c p nêu dòng mình ch n. - GV nh n xét, ch t l i.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (6’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài, GV ưa b ng ph ã vi t BT 2 lên. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (9’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm t ng miêu t chi u r ng, chi u dài, chi u cao, chi u sâu. t câu v i t v a tìm. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm.
  4. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. d) Hư ng d n HS làm BT 4. (8’) ( Cách ti n hành như các BT trư c) 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản