Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
241
lượt xem
27
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Nắm được một số từ, một số tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người. + Biết cách sử dụng các từ ngữ nói trên; Giới thiệu:Trong tiết học này các em sẽ hiểu được một số từ, câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người và biết dùng từ này khi nói, viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC

  1. LUY N T VÀ CÂU M R NG V N T : Ý CHÍ- NGH L C I /M C TIÊU: +N m ư c m t s t , m t s t c ng nói v ý chí, ngh l c c a con ngư i. + Bi t cách s d ng các t ng nói trên; II / CHU N B : +Phi u h c t p. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 3 HS lên b ng. G i HS t câu có tính t . H i: Th nào là tính t ?cho ví d . GV nh n xét ghi i m. L p nh n xét. 2 Bài m i: Gi i thi u:Trong ti t h c này các em
  2. s hi u ư c m t s t , câu t c ng nói v ý chí, ngh l c c a con ngư i và bi t dùng t này khi nói, vi t. GV ghi lên b ng. HS nh c l i . Hư ngd n làm bài t p: G i HS c yêu c u bài 1 1 HS c. GV treo b ng ph 1 HS lên b ng làm . c l p làm v nháp. G i HS lên b ng. L p nh n xét GV k t t úng: Chí có nghĩa là r t , h t s c(bi u th m c cao nh t )chí ph i, chí lí, chí thân, chí tình, chí công. Chí có nghĩa là ý mu n b n b theo u i m t m c ích t t p: ý chí, chí khí, chí hư ng, quy t chí. Bài 2: G i HS c H i yêu c u c a ? HS th o lu n nhóm ôi 1 HS c.
  3. G i HS tr l i 2 HS ng i cùng bàn th o lu n H i: Làm vi c liên t c b n b là nghĩa +Dòng b nêu úng nghĩa c a t ngh l c. c a t nào? +Là nghĩa c a t kiên trì. + Ch c ch n, b n v ng khó phá v là nghĩa c a t gì? +Là nghĩa c a t kiên c . + Có tình c m r t chân tình , sâu s c là nghĩa c a t nào? +Là nghĩa c a t chí tình , chí nghĩa. Bài 3: ( n u có th cho hs t câu v i các t trên). G i 1 HS c Yêu c u HS t làm bài. 1 HS c GV nh n xét k t t úng:ngh l c,n n chí, quy t tâm. Kiên nh n, quy t chí, nguy n v ng,. Bài 4: G i HS c HS c l i toàn o n văn. HS trao i , th o lu n ý nghĩa c a 3 câu t c ng , 1 HS c.
  4. GV nh n xét ch t ý úng HS trao i. a-Vàng ph i th trong l a m i bi t th t hay gi . Ngư i ph i th thách trong gian nan m i bi t ngh l c tài năng. b- T nư c lã mà làm thành h . T tay không mà d ng n i cơ m i th t tài ba gi i giang. C -Ph i v t v lao ngm i g t hái ư c thành công, không ph i t dưng mà thành t, ư c ngư i h u h cho. HS t do phát bi u 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c D n v nhà h c thu c các câu t c ng và các t tìm ư c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản