LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Nắm được cách nối cac vế câu ghép. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: hô ứng. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ. Giấy khổ to viết sẵn 3 câu bài tập 1, nội dung bài tập 2. + HS:

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNGI. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nắm được cách nối cac vế câu ghép.

2. Kĩ năng: - Biết tạo các câu ghép mới.

3. Thái độ: - Có ý thức sử dụng đúng câu ghép có cặp từ
hô ứng.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ.

Giấy khổ to viết sẵn 3 câu bài tập 1, nội dung bài tập
2.

+ HS:

III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
3’ 2. Bài cũ: MRVT: Trật tự
an ninh.

- Nội dung kiểm tra: kiểm
tra 2 học sinh làm bài tập 2,
1’
4.

3. Giới thiệu bài mới:

Các em sẽ học cách nối các
vế câu ghép và tạo các câu
34’
ghép mới bằng cặp từ hô
15’ ứng. Hoạt động lớp.

4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Nối các vế
câu ghép bằng cặp từ hô
ứng.
- 1 học sinh đọc đề bài, cả
Mục tiêu: Giúp Hs nắm
lớp đọc thầm và phân tích
được cách nối các vế câu
cấu tạo của câu ghép.
ghép bằng cặp từ hô ứng.
Phương pháp: Hỏi đáp, - Làm việc cá nhân, 2 học
quan sát ví dụ. sinh phân tích cấu tạo câu.

- Yêu cầu học sinh đọc đề - Cả lớp nhận xét.
bài, tìm các vế câu ghép,
xác định CN – VN mỗi vế
- Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ
câu.
câu hỏi 2.
- Mở bảng phụ, gọi học
- Phát biểu ý kiên.
sinh lên bảng làm bài.
- 1 học sinh đọc yêu cầu đề
- Nhận xét, chốt.
bài, cả lớp đọc thầm.
 Bài 2
- Phát biểu ý kiến.
- Nêu yêu cầu đề bài.
- 2 học sinh đọc, cả lớp đọc
thầm.
- Nhận xét, chốt.
15’
 Bài 3- Yêu cầu học sinh đọc nội Hoạt động cá nhân.
dung ghi nhớ.
 Hoạt động 2: Luyện tập.

Mục tiêu: Rèn cho Hs kỹ - 1 học sinh đọc yêu cầu
năng nối các câu ghép bài, cả lớp đọc thầm.
Phương pháp: Luyện tập, - Làm việc cá nhân, gạch
thực hành. phân cách vế câu và cặp từ
 Bài 1 hô ứng nối 2 vế câu.- Cả lớp nhận xét.- Dán lên bảng 4 tờ phiếu
và gọi học sinh lên làm bài. - Cả lớp đọc thầm và điền

- Nhận xét, chốt. vào chỗ trống.
4’
 Bài 2 - 3 – 4 học sinh lên bảng
làm bài.
1’ - Nêu yêu cầu bài tập.- Dáng tờ phiếu lên bảng và
gọi học sinh lên làm bài.

- Nhận xét, chốt. Hoạt động lớp.

 Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại ghi nhớ.

Phương pháp: Hỏi đáp.5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài tập 2, 3 vào vở.

- Chuẩn bị: “Liên kết các
câu trong bài bằng cách lặp
từ ngữ ”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản