Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ CÂU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
19
download

Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ CÂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm vững được những kiến thức đã học về các kiểu câu: câu cảm, câu cầu khiến, dấu hiệu nhận biết các kiểu câu đó. - Biết xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ CÂU

  1. Luy n t và câu: ÔN T P V CÂU I. M c tiêu, nhi m v : - N m v ng ư c nh ng ki n th c ã h c v các ki u câu: câu c m, câu c u khi n, d u hi u nh n bi t các ki u câu ó. - Bi t xác nh thành ph n ch ng , v ng , tr ng ng c a câu. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n m u chuy n Quy t nh c áo. - Phi u phô tô HS làm BT 2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. (14’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - M t s HS phát bi u ý ki n. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (15’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c.
  3. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo nhóm. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản