Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI

Chia sẻ: corolla

- Ôn tập những kiến thức đã học về từ loại: danh từ, đại từ. - Nâng cao một bước kĩ năng sử dụng danh từ, đại từ. - Bút dạ, vài tờ giấy khổ to để HS làm BT.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI

Luy n t và câu: ÔN T P V T LO I (tt)

I. M c tiêu, nhi m v :


- Ôn l i nh ng ki n th c ã h c v ng t , tính t , quan h t .


- Bi t th c hành s d ng nh ng ki n th c ã h c vi t m t o n văn

ng n.


II. dùng d y h c:


- 2, 3 t phi u kh to k b ng phân lo i, ng t , tính t , quan h t .


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c

sinh1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:
Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Làm bài t p.a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm vi c.- GV dán lên b ng l p b ng phân lo i ã k s n. - 2 HS làm bài

trên phi u.- Cho HS trình bày.- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.
- Cho HS làm bài + c o n văn. - HS làm bài cá

nhân.- M t vài HS c

o n văn trư c l p.- GV nh n xét.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà làm l i vào v BT 1.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản