Luyện từ và câu - QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: corolla

- Bước đầu nắm được khái niệm quan hệ từ. - Nhận biết được một vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ) thường dùng, thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ cho trước.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - QUAN HỆ TỪ

Luy n t và câu: QUAN H T

I. M c tiêu, nhi m v :


- Bư c u n m ư c khái ni m quan h t .


- Nh n bi t ư c m t vài quan h t (ho c c p quan h t ) thư ng dùng,

th y ư c tác d ng c a chúng trong câu hay o n văn; bi t t câu v i quan h t

cho trư c.


II. dùng d y h c:


- B ng ph


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:
Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Nh n xét. (14-15’)a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao

vi c.- Cho HS làm bài + trình bày k t - L p nh n xét.

qu .- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.( Cách ti n hành như BT 1)Ho t ng 3 : Ghi nh . (3’)- Cho HS c n i dung ph n - 3 HS.
Ghi nh .Ho t ng 4: Làm bài t p.a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao

vi c.- Cho HS làm bài. - HS dùng bút chì g ch dư i các

quan h t .- Cho HS trình bày. - L p nh n xét.- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.( Cách ti n hành như BT 1)c) Hư ng d n HS làm BT 3.
( Cách ti n hành như BT 1)3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà vi t l i BT

3 vào v .- Chu n b ti p sau.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản