Luyện từ và câu - TÍNH TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
45
download

Luyện từ và câu - TÍNH TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Hiểu thế nào là tính từ. + Tìm được tính từ trong đoạn văn. + Biết cách sử dụng tính từ khi nói hay viết. Tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về tính từ và cách sử dụng tính từ để khi nói viết ,câu văn có hình ảnh hơn, lôi cuốn và hấp dẫn người đọc người nghe hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TÍNH TỪ

  1. LUY N T VÀ CÂU TÍNH T I /M C TIÊU: +Hi u th nào là tính t . + Tìm ư c tính t trong o n văn. + Bi t cách s d ng tính t khi nói hay vi t. II /CHU N B : B ng ph . III /HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Hoàt ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ G i HS t câu có các t b sung ý 3 HS tr l i. nghĩa cho ng t . HS nh n xét
  2. GV nh n xét ghi i m 2 Bài m i: Ti t h c hôm nay các em s tìm hi u v tính t và cách s d ng tính t khi nói vi t ,câu văn có hình nh hơn, lôi cu n và h p d n ngư i c ngư i nghe hơn. GV ghi lên b ng HS nh c l i G i HS c truy n C u h c sinh Ác- boa 1 HS c G i HS c chú gi i. +Câu chuy n k v ai? +Câu chuy n k v nhà bác h c n i ti ng ngư i Pháp tên là Lu-i-Pa-xtơ. Yêu c u HS c bài 2 1 HS c yêu c u HS th o lu n c p ôi. GV nh n xét. GV ch t t úng: A/ Tính tình tư ch t c a c u bé là:chăm ch , gi i. B/Màu s c c a s v t là :tr ng phau,
  3. xám. C/Hình dáng, kích thư c và các c i m là :nh , con con, nh bé, c kính, hi n hoà, nhăn nheo. Nh ng tính t ch tính tình ,tư ch t c a c u bé hay t ch màu s c c a s v t ho c hình dáng,kích thư c và c i m c a s v t ư c g i là tính t . Bài 3: GV vi t c m t : i l i v n nhanh nh n : lên b ng +T nhanh nh n b sung ý nghĩa cho t nào? 1 HS c +T nhanh nh n g i t dáng i như th nào? GV: Nh ng t miêu t c i m tính +T nhanh nh n b sung ý nghĩa cho t ch t c a s v t ,ho t ng tr ng thái i l i. c a ngư i , v t ư c g i là tính t . +T nhanh mh n g i t dáng i ho t +Th nào là tính t ? bát, nhanh trong bư c i. G i HS c ghi nh . Yêu c u HS t câu.
  4. GV nh n xét tuyên dương. +Tính t là t miêu t c i m , tính ch t c a s v t, ho t ng tr ng thái… Luy n t p: G i HS c bài 1 2 HS c ghi nh . Yêu c u trao i nhóm ôi. HS t câu. GV nh n xét. 1 HS c yêu c u. GV ch t t úng:g y gò, cao, sáng,thưa, cũ, cao, tr ng, nhanh nh n, HS trao i nhóm ôi. i m m, m m, khúc chi t, rõ HS tr l i. ràng, quang, s ch bóng, xám, tr ng ,xanh, dài, h ng to tư ng,, dài thanh m nh. G i HS c bài 2 H i:+Ngư i b n ho c ngư i thân c a em có c i m gì?Tính tình ra sao? Tư ch t th nào? 1 HS c bài 2. + c i m: cao, g y, béo, th p. G i HS t câu. +Tính tình: hi n lành,d u dàng, nhân GV nh n xét h u, chăm ch , lư i bi ng, ngoan ngoãn.
  5. Yêu c u HS vi t vào v . +Tư ch t: thông minh, sáng d , khôn ngoan, gi i. 3 C ng c , d n dò: HS t do phát bi u H i: Th nào là tính t ?cho ví d . Nh n xét d n v nhà h c thu c ghi nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản