LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. 2. Kĩ năng: - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý Tiếng Việt, mở rộng được vốn từ của mình.

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỔNG KẾT VỐN TỪ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái
nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần
cù.

2. Kĩ năng: - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả
tính cách con người trong một đoạn văn tả người.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý Tiếng Việt, mở
rộng được vốn từ của mình.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Giấy khổ to bài 3 _ Bài tâp 1 in sẵn.

+ HS: Từ điển Tiếng Việt.

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh lần lượt sửa bài
tập .

1’ - Giáo viên nhận xét – cho - Cả lớp nhận xét.
điểm.

30’ 3. Giới thiệu bài mới:

15’ “Tổng kết vốn
Hoạt động nhóm, cá
từ.”
nhân, lớp.
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh tổng kết
được các từ đồng nghĩa và
từ trái nghĩa nói về tính
cách nhân hậu, trung thực,
dũng cảm, cần cù. Biết
nêu ví dụ về những hành
động thể hiện tính cách
trên hoặc trái ngược
những tính cách trên.

Mục tiêu: học sinh tổng
kết được các từ đồng
nghĩa và từ trái nghĩa nói
-Học sinh trao đổi về câu
về tính cách nhân hậu,
chuyện xung quanh tính
trung thực, dũng cảm, cần
cần cù.

- 1 học sinh đọc yêu cầu
Phương pháp: Thảo luận,
bài 1.
bút đàm, đàm thoại.

*Bài 1: - Học sinh thực hiện theo
nhóm 8.
- Giáo viên phát phiếu cho
học sinh làm việc theo - Đại diện 1 em trong
10
nhóm 8. nhóm dán lên bảng trình
bày.
- Giáo viên nhận xét –
chốt. - Cả lớp nhận xét.

- Sửa loại bỏ những từ
không đúng – Sửa chính
tả.
- Khuyến khích học
sinh khá nêu nhiều ví dụ.


 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh biết thực
hành tìm những từ ngữ
miêu tả
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản