LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
140
lượt xem
5
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. 2. Kĩ năng: - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý Tiếng Việt, mở rộng được vốn từ của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. 2. Kĩ năng: - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý Tiếng Việt, mở rộng được vốn từ của mình. II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to bài 3 _ Bài tâp 1 in sẵn. + HS: Từ điển Tiếng Việt. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh lần lượt sửa bài tập . 1’ - Giáo viên nhận xét – cho - Cả lớp nhận xét. điểm. 30’ 3. Giới thiệu bài mới: 15’ “Tổng kết vốn Hoạt động nhóm, cá từ.” nhân, lớp. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện tính cách
  3. trên hoặc trái ngược những tính cách trên. Mục tiêu: học sinh tổng kết được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nói -Học sinh trao đổi về câu về tính cách nhân hậu, chuyện xung quanh tính trung thực, dũng cảm, cần cần cù. cù - 1 học sinh đọc yêu cầu Phương pháp: Thảo luận, bài 1. bút đàm, đàm thoại. *Bài 1: - Học sinh thực hiện theo nhóm 8. - Giáo viên phát phiếu cho học sinh làm việc theo - Đại diện 1 em trong 10 nhóm 8. nhóm dán lên bảng trình bày. - Giáo viên nhận xét – chốt. - Cả lớp nhận xét. - Sửa loại bỏ những từ không đúng – Sửa chính tả.
  4. - Khuyến khích học sinh khá nêu nhiều ví dụ.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả
Đồng bộ tài khoản