Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

Chia sẻ: corolla

- Hiểu thế nào là từ đồng âm. - Nhận diện được một số từ đồng âm trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm. - Các mẩu chuyện, câu đố vui, ca dao, tục ngữ có từ đồng âm. - Một số tranh ảnh nói về các sự vật, hiện tượng, hoạt động có tên gọi giống nhau.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

Luy n t và câu: T NG ÂM

I. M c tiêu, nhi m v :


- Hi u th nào là t ng âm.


- Nh n di n ư c m t s t ng âm trong l i ăn ti ng nói hàng ngày. Bi t

phân bi t nghĩa c a các t ng âm.


II. dùng d y h c:


- Các m u chuy n, câu vui, ca dao, t c ng có t ng âm.


- M t s tranh nh nói v các s v t, hi n tư ng, ho t ng có tên g i gi ng

nhau.


III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: 3 HS
- GV ch m v vi t o n văn t c nh bình

yên c a m t mi n quê ho c m t thành ph mà

em bi t.- GV nh n xét, cho i m.2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’)Ho t ng 2: Nh n xét. (10-11’)- Hư ng d n HS làm bài t p 1, 2.- GV cho HS c yêu c u và giao - 1 HS c, c l p c

vi c. th m.c kĩ các câu văn BT 1 và xem

dòng nào BT 2 ng v i câu văn BT 1.- Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân.
- Cho HS trình bày. - HS nh n xét.- GV nh n xét, ch t l i k t qu úng.Ho t ng 3: Nh n xét (3’)- Cho HS c ph n Ghi nh . - 3 HS- Cho HS tìm m t vài ví d ngoài nh ng

ví d ã bi t.Ho t ng 4: Luy n t p (15-16’)a) Hư ng d n HS làm BT 1.- GV cho HS c yêu c u và giao - 1 HS

vi c.Cho HS c kĩ các câu a, b, c.Phân bi t nghĩa c a các t ng âm
trong các c m t c a câu a, b, c.- GV nh n xét và ch t l ib) Hư ng d n HS làm BT 2.- GV cho HS c yêu c u và giao

vi c.Tìm nhi u t c , nư c và bàn có nghĩa

khác nhau và t câu v i các t v a tìm ư c.- Cho HS làm bài.- Cho HS trình bày. - C l p nh n xét.- GV nh n xét và ch t l i.3. C ng c , d n dò:- GV nh n xét ti t h c, bi u dương nh ng
HS làm vi c t t.- Yêu c u HS v nhà t p tra T i nh c

sinh tìm t ng âm.Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản