Lý thuyết âm nhạc

Chia sẻ: enter_12

Dấu nối: là ký hiệu hình vòng cung, nối 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ giống nhau lại với nhau, thành một âm thanh duy nhất, có trường độ bằng tổng trường độ các nốt trong dấu nối.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản