Lý thuyết hệ thống

Chia sẻ: c0nnh4ngh3o

Hệ thống có thề được quan niệm từ góc độ cấu trúc, góc độ quá trình, góc độ trạng thái, góc độ chuyển dịch hay góc độ bản chất. Từ góc độ cấu trúc: hệ thống được quan niệm là có một ranh giới trong đó các năng lượng vật lý hay tâm thần có thể trao đổi, có hệ thống đóng và mở.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản