Lý thuyết kế toán đại cương

Chia sẻ: songngoc

Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõ i thườ ng xuyên tình hình hoạ t động sản xuất của doanh nghiệp cũ ng như theo dõ i thị trườ ng để điều tiết sản xuất => doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm lạm tà i sản nhờ kiểm soát nội bộ.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản