Lý thuyết Kinh mạch và Huyệt đạo: THIÊN ĐỘT

Chia sẻ: abcdef_39

Tên Huyệt: Thiên = vùng bên trên; Đột = ống khói. Huyệt có tác dụng làm thông phế khí (qua ống khói), vì vậy gọi là Thiên Đột (Trung Y Cương Mục).Tên Khác: Ngọc Hộ, Thiên Cù. Xuất Xứ: Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2). Đặc Tính: + Huyệt thứ 22 của mạch Nhâm. + Hội của mạch Nhâm và Âm Duy. + 1 trong 4 huyệt Hội của Khí Âm và Dương (Quan Nguyên (Nh.4), Trung Quản

Nội dung Text: Lý thuyết Kinh mạch và Huyệt đạo: THIÊN ĐỘT

THIÊN ĐỘT


Tên Huyệt:


Thiên = vùng bên trên; Đột = ống khói. Huyệt có tác dụng làm thông phế khí (qua

ống khói), vì vậy gọi là Thiên Đột (Trung Y Cương Mục).
Tên Khác:


Ngọc Hộ, Thiên Cù.


Xuất Xứ:


Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).


Đặc Tính:


+ Huyệt thứ 22 của mạch Nhâm.


+ Hội của mạch Nhâm và Âm Duy.


+ 1 trong 4 huyệt Hội của Khí Âm và Dương (Quan Nguyên (Nh.4), Trung Quản
(Nh.12), Thiên Đột (Nh.22) và Chí Dương (Đc.9).


Vị Trí:


Giữa chỗ lõm trên bờ trên xương ức.


Giải Phẫu:


Huyệt ở trước khí quản và thực quản, ở trong góc tạo nên bởi bờ trong của cơ ức-

đòn-chũm, bờ trong của 2 cơ ức-đòn-móng và bờ trong của cơ ức-giáp trạng.


Thần kinh vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh XI và XII.


Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.


Tác Dụng:


Tuyên Phế, hóa đờm, lợi yết (hầu), khai âm (thanh), điều khí.


Chủ Trị:


Trị họng đau, mất tiếng đột ngột, ợ, nấc, ho suyễn.


Phối Huyệt:


1. Phối Chiên Trung (Nh.17) + Giải Khê (Vi.41) + Kiên Trung Du (Ttr.15) + Thiên

Trì (Tb.1) trị ho suyễn (Tư Sinh Kinh).
2. Phối Phù Đột (Đtr.18) trị suyễn, khò khè (Tư Sinh Kinh).


3. Phối Hoa Cái (Nh.20) trị ho suyễn (Tư Sinh Kinh).


4. Phối Thiên Dung (Ttr.17) trị cổ gáy lở (Tư Sinh Kinh).


5. Phối Quan Xung (Ttu.1) trị khí bị ngăn nghẹn (Tư Sinh Kinh).


6. Phối Dũng Tuyền (Th.1) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Phong Long (Vi.40) trị họng đau

(Châm Cứu Tụ Anh).


7. Phối Âm Cốc (Th.10) + Linh Đạo (Tm.4) + Nhiên Cốc (Th.2) + Phong Long

(Vi.40) + Phục Lưu (Th.7) trị câm (Loại Kinh Đồ Dực).


8. Phối Du Phủ (Th.27) + Đàn Trung (Nh.17) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Khuyết Bồn

(Vi.12) + Liệt Khuyết (P.7) + Phù Đột (Đtr.18) + Thập Tuyên (ra máu) + Thiên

Song (Ttr.16) trị ngũ anh (Châm Cứu Đại Thành).


9. Phối Chiên Trung (Nh.17) trị ho suyễn (Ngọc Long Kinh).


10. Phối Phế Du (Bq.13) trị ho liên tục (Bách Chứng Phú).


11. Phối Cự Khuyết (Nh.14) + Đàn Trung (Nh.17) + Hạ Quản (Nh.10) + Tâm Du

(Bq.15) + Thượng Quản (Nh.13) + Trung Khôi + Trung Quản (Nh.12) + Túc Tam

Lý (Vi.36) + Tỳ Du (Bq.20) + Vị Du (Bq.19) trị ngũ ế, ngũ cách (Y Học Cương
Mục).


12. Phối Phế Du (Bq.13) trị ho, tả Phế khí (Đan Khê Tâm Pháp).


13. Phối Gian Sử (Tb.5) + Kỳ Môn (C.14) trị khan tiếng (Thần Cứu Kinh Luân).


14. Phối Đàn Trung (Nh.17) + Hoa Cái (Nh.20) + Khí Hải (Nh.6) + Kỳ Môn

(C.14) + Nhũ Căn (Vi.18) + Toàn Cơ (Nh.21) trị suyễn (Thần Cứu Kinh Luân).


15. Phối Liệt Khuyết (P.7) + Nhũ Căn (Vi.18) + Trung Quản (Nh.12) + Túc Tam

Lý (Vi.36) trị lãnh háo (Trung Hoa Châm Cứu Học).


16. Phối Chiên Trung (Nh.17) + Xích Trạch (P.5) trị ho, suyễn (Châm Cứu Học

Giản Biên).


17. Phối Cách Du (Bq.17) + Nội Quan (Tb.6) trị cơ hoành co thắt (nấc) (Châm

Cứu Học Thượng Hải).


18. Phối Nội Quan (Tb.6) + Trung Quản (Nh.12) trị cơ hoành co thắt (nấc) (Châm

Cứu Học Thượng Hải).


19. Phối Chiếu Hải (Th.6) + Liệt Khuyết (P.7) trị trong họng có vật vướng (Châm

Cứu Học Thượng Hải).


20. Phối Chiên Trung (Nh.17) + Thiên Trì (Tb.1) trị khí Quản viêm (Châm Cứu
Học Thượng Hải).


21. Phối Dịch Môn (Ttu.2) + Dũng Tuyền (Th.1) + Nhiên Cốc (Th.2) trị đầu họng

sưng có mủ (Châm Cứu Học Thượng Hải).


22. Phối Chí Dương (Đc.9) trị suyễn (Châm Cứu Học Thượng Hải).


23. Phối Chiên Trung (Nh.17) + Định Suyễn + Phong Long (Vi.40) trị suyễn

(Châm Cứu Học Thượng Hải).


24. Phối Chiên Trung (Nh.17) + Du Phủ (Th.27) + Trung Phủ (P.1) trị hen tim

(Châm Cứu Học Thượng Hải).


25. Phối Định Suyễn + Hợp Cốc (Đtr.4) + Khúc Trì (Đtr.11) trị khí Quản viêm

mạn (Châm Cứu Học Thượng Hải).


Châm Cứu:


Châm kim qua da 0, 2 - 0, 5 thốn rồi hướng mũi kim theo mặt sau xương ức - Cứu

5 - 15 phút.


Ghi Chú:


(Châm thẳng góc dễ vào khí Quản gây ho.


(Châm đắc khí tại chỗ có cả m giác căng tức cổ như nghẹt.
*Tham Khảo:


(“Thiên ‘Vệ Khí Thất Thường’ ghi: “ Hoàng Đế hỏi: ”Vệ khí vận hành thất thường

bị lưu trệ ở trong bụng, súc tích không vận hành được, uất tụ lại nhưng không có

nơi nhất định, làm cho trướng mãn ở chi thể, hông sườn và Vị hoãn, hơi thở suyễn,

khí nghịch lên trên, dùng phương pháp gì để có thể trừ được chứng bệnh này ? -

Kỳ Bá đáp ... “Khí tích ở vùng ngực, nên châm tả huyệt Đại Nghênh (Vi.5), Thiên

Đột và Hầu Trung [Liêm Tuyền] (LKhu 79, 6).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản