Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Lý thuyết môn kiểm toán

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 0 trang

4
5.338
lượt xem
812
download

Kiểm toán viên độc lập :là ngýời thực hiện các cuộc kiểm toán và đưa ra ý kiến độc lập của mình về mức độ phù hợp của các thông tin với các CM đã thiết lập. Theo VSA 220 “kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán”- KTV là người có chứng chỉ KTV do Bộ Tài chính cấp, có đăng ký hành nghề tại 1 công ty kiểm toán độc lập, tham gia vào quá trình kiểm toán, đýợc ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật và giám đốc công ty kiểm toán về......

Lý thuyết môn kiểm toán
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản