Lý thuyết môn kinh tế vi mô - Chương 4

Chia sẻ: leslie88

Chương 4 LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ. Chi phí: Là những sự hy sinh để tiến hành công việc kinh doanh. Sự hy sinh được hiểu là những cái mất đi bằng vật chất (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, tiêu tốn tiền bạc, nguyên nhiên vật liêu,…) và phi vật chất (thời gian, nghỉ ngơi, sở thích, quyền lực,…)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản