Lý thuyết nguyên tắc vừa sức

Chia sẻ: lequang2603

Là một trong những nguyên tắc sư phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT, muốn tập luyện TDTT phù hợp với những đặc điểm về trí tuệ, sức khỏe, giới tính, thể lực, tâm lý và trình độ vận động của người học.

Nội dung Text: Lý thuyết nguyên tắc vừa sức

Ngày…..tháng…..năm20…
Tuần: 06 Tiết PPCT:12 Ký duyệtGIÁO ÁN 12
LÝ THUYẾT: NGUYÊN TẮC VỪA SỨC
I . Mục tiêu:
− Biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức.
− Biết vận dụng những hiểu biết trên vào trong tập luyện cũng như thi đấu.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm : Sân trường, vệ sinh nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị bài giảng
III .Tiến trình lên lớp:
Hoạt động của thầy – Trò Nội dung
1. Khái niệm nguyên tắc vừa sức: Là một trong những nguyên tắc sư phạm
Em hiểu thế nào là nguyên tắc vừa sức? của giảng dạy và tập luyện TDTT, muốn
BT thể dục có vừa sức với em không? tập luyện TDTT phù hợp với những đặc
điểm về trí tuệ, sức khỏe, giới tính, thể lực,
tâm lý và trình độ vận động của người học.


Theo em để tập luyện vừa sức cần thực
hiện tốt các yếu tố nào? - Các bài tập để học các động tác kỹ
thuật phải vừa sức, phù hợp với lứa tuoir,
giới tính và trình độ tập luyện.
- Tuy nhiên vừa sức không phải không
khó mà ngược lại để thực hiện được các
BT đó người tập phải nổ lực hết minh.
- Nên lựa chọn các BT, phương pháp
tập phù hợp với trình độ vận động, giới
tính….

Khi tập luyện các em phải tự theo dõi, kiểm
tra sức khỏe của mình để xác đinh mức độ
phù hợp với lượng vận động, ảnh hưởng
của nó đối với SK và thể lực.

Có thể căn cứ vào các dấu hiệu nào để Một số dấu hiệu của mệt mỏi:
biết được mức độ mệt mỏi cuả cơ thể - Mạch đập:đo mạch trước và sau tập
trong tập luyện TDTT, theo em dấu hiệu luyện, nếu sau buổi tập 10-15p mà mạch
nào là quan trọng nhất? đập còn 10 – 15l/phút thì lượng vận động
trong buổi tập đó quá nặng.
- Lượng mồ hôi: sau thời gian tập 1-2
giờ mà vẫn còn ra mồ hôi thì LVĐ quá mức
chịu đựng.
- Màu da:nếu sau tập luyện mà da đỏ
nhiều thì đó là do LVĐ quá sức.
- Ăn uống:sau khi tập ăn không ngon,
không ăn thì do LVĐ quá hạn chịu đựng.
- Giấc ngủ:nếu ngủ mê sảng thì LVĐ
đến giới hạn, nếu khó ngủ, mất ngủ kiên
tục thì LVĐ quá sức chịu đựng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản