Lý thuyết nguyên tắc vừa sức

Chia sẻ: lequang2603

Là một trong những nguyên tắc sư phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT, muốn tập luyện TDTT phù hợp với những đặc điểm về trí tuệ, sức khỏe, giới tính, thể lực, tâm lý và trình độ vận động của người học.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản