Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Chia sẻ: | Ngày: pdf 367 p | 1577

5
2.680
views

Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, v.v...) phát hành. Khi phân biệt tiền tệ của quốc gia này với tiền tệ của quốc gia khác, người...

Lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Nội dung Text

    Có Thể Bạn Muốn Download

    Đồng bộ tài khoản