Lý thuyết Thương mại điện tử

Chia sẻ: vusuakhongduong

Các định nghĩa về TMDT và việc ứng dụng CNTT vào internet để xây dựng và quản lý hệ thống TMDT.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản