Lý thuyết và cấu tạo máy biến áp

Chia sẻ: ntgioi120406

Để dẫn điện tử nhà máy phát điện đến hộ tiêu thụ cần phải có đường dây tải điện. Thông thường khoảng cách từ nơi sản xuât điện đến hộ tiêu thụ lớn, một vấn đề đặt ra là việc truyền tải điện năng đi xa làm sa cho đảm bảo chất lượng điện áp và kinh tế nhất.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản