Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CILOXAN ALCON

Chia sẻ: abcdef_53

dung dịch nhỏ mắt 0,3% : lọ 5 ml. thuốc mỡ tra mắt 0,3% : tube 3,5 g. THÀNH PHẦN cho 5 ml Ciprofloxacin HCl ứng với : Ciprofloxacin base Chất bảo quản : Benzakonium chloride 0,006%. Tá dược : Sodium acetate, Acetic acid, Mannitol 4,6%, Edetate disodium 0,05%, Hydrochloric Acid và/hoặc Sodium hydroxide (để điều chỉnh pH) và nước tinh khiết. Độ pH xấp xỉ 4,5 và độ thẩm thấu xấp xỉ 300 mOsm. 3,5 mg 3 mg

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản