Mạ chết vì thuốc “siêu tăng trưởng”?

Chia sẻ: womanhood911_01

Nghe theo theo hướng dẫn của cán bộ lãnh đạo, hơn 1.000 hộ dân xã Văn Từ, huyện Phú Xuyên (Hà Tây) đã phun loại thuốc kích thích tăng trưởng mới được giới thiệu. Kết quả là toàn bộ số mạ được phun thuốc không thể sử dụng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản