Ma trận swot vietcombank

Chia sẻ: dangvanhung2606

1. Các điểm mạnh (Strengths) 1. Thương hiệu mạnh 2. Ngân hàng lớn thứ 3 xét về tổng tài sản 3. Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp. 4. Đội ngũ quản lý mạnh

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản