Mac -lenin 2

Chia sẻ: cactus1212

Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản