Mạch điện cơ bản dùng trong công nghiệp

Chia sẻ: Tran Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

3
1.906
lượt xem
457
download

Mạch điện cơ bản dùng trong công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương: Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện, Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện, Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện, Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ thông dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch điện cơ bản dùng trong công nghiệp

 1. Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ?
 2. Nội dung chương - mạch điện công nghiệp 1. Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện 2. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện 3. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện 4. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ thông dụng
 3. Mạch khởi động đ/cơ không giảm dòng khởi động  Mạch khởi động đ/c KĐB 3 pha dùng khởi động từ đơn L1 L2 L3 N  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? CB  Các khí cụ điện dùng trong mạch ?  Nguyên lý hoạt động ? FUSE  Các sự cố xảy ra ? K11 220V AC Giản nở L N OLR Mất điện ON OFF K1  OLR Ngừng  M Quá tải K12
 4. Mạch khởi động đ/cơ không giảm dòng khởi động  Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp 1 2  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L 3  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L N  Nguyên lý hoạt động ? L  Các sự cố xảy ra ? CB  FUSE 220V AC 11  1 JOG ON OLR K  OFF  K OLR 12 K M
 5. Mạch khởi động đ/cơ có giảm dòng khởi động  Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn kháng L1 220 V AC L2   OFF ON K1 OLR L3 N T11  CB T12 FUSE T13 K2 T1 3 s  K11 K21 3 1 2  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? OLR  Nguyên lý hoạt động ?  Các sự cố xảy ra ? M
 6. Mạch khởi động đ/cơ có giảm dòng khởi động  Mạch khởi động sao – tam giác L1  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L2  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L3  Nguyên lý hoạt động ? N   Các sự cố xảy ra ? CB FUSE  OFF ON 220V AC K2 OLR K11 T11 K32 K12 OLR T12 K3 K31 K22 Y A B C T1 3s  ∆ X Y Z 3 1 2 K1 K21
 7. Các mạch đảo chiều động cơ điện ba pha  Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha bằng nút ấn  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L1  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L2 L3  Nguyên lý hoạt động ? N  Các sự cố xảy ra ? CB FUSE 220V AC OFF ON2 ON1 K1 OLR K11 K21 K23 K12 K2 OLR K13 Chạy nghịch Chạy thuận K22 M
 8. Các mạch đảo chiều động cơ điện ba pha  Mạch hãm động năng dùng nguồn một chiều  L1  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L2 L3  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? N  Nguyên lý hoạt động ?  Các sự cố xảy ra ? CB + - FUSE 220V AC K11 K21 OFF ON K1 OLR K23 K12 OLR K2 T11 K13 K22 3  T1 3 1 2 s  M Dừng  Chạy 
 9. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch điện tự động giới hạn hành trình  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L1  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L2  Nguyên lý hoạt động ? L3 N  Các sự cố xảy ra ? CB FUSE LS2 LS1 1 2 A B 220V AC OFF ON2 ON1 K1 OLR K11 K21 LS1 K23 2 K12 LS21 OLR K2 K13 LS22 K22 M LS12
 10. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch điều khiển đ/cơ hai cấp tốc độ kiểu ∆ /YY L1 L2  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L3 N  Các khí cụ điện dùng trong mạch ?  Nguyên lý hoạt động ? CB  Các sự cố xảy ra ? FUSE 220V AC K K OFF ON ON K OLR OLR 21 K 1 1 2 1 2 OLR 23 11 K OLR K 2 A 1 K K 2 X Z 13 K K 12 22 K 3 B Y 31 C 31
 11. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng trong mạch ?  Nguyên lý hoạt động ? L1  Các sự cố xảy ra ? L2 220V AC L3 1 1 1 1 N CB OFF ON K OLR 12 FUSE 2 2 2 2 K ON OFF K OLR 22 3 3 11 21 31 3 3 K 1 2 3 ON OLR K K K 32 OFF K OLR OLR OLR K 1 2 3 M M M
 12. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch điện điều khiển động cơ chạy dừng luân phiên  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? L1  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L2  Nguyên lý hoạt động ? L3  Các sự cố xảy ra ? N CB 220 V AC OFF ON K1 OLR FUSE T11 T13 K11 RL1 T1 T23 OLR T12 T2 T21 T22 RL M
 13. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị sự cố quá tải  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? L1 L2  Nguyên lý hoạt động ?  Các sự cố xảy ra ? N L3 220V AC CB OFF ON 1 1 23 SW FUSE K OLR K12 K 2 2 2 22 13 11 21 K 1 RL K OLR K K1 K2 RL RL OLR OLR 2 2 M M
 14. Các mạch điện điều khiển động cơ  Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho đ/cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N CB CB FUSE K1 FUSE K2 K22 RL1 K12 RL2 RL K11 K21  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng trong mạch ? Động cơ  Nguyên lý hoạt động ?  Các sự cố xảy ra ?
 15. Tài liệu tham khảo: 1. Điện công nghiệp – Bộ xây dựng 2. Bài giảng Điện công nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản