Mạch ghép giữa các tầng khuếch đại

Chia sẻ: augi16

Ghép trực tiếp Trực tiếp ghép giữa đầu ra tầng trước và đầu vào tầng sau Ưu: Đơn giản Không mất năng lượng Không méo Băng thông rộng Phải chú ý ảnh hưởng DC giữa các tầng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản