MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

Chia sẻ: kaka_1

Giúp học sinh có những hiểu biết bước đầu về mạch lạc trong văn bản và sự cần thiết phải làm cho văn bản có mạch lạc, không đứt đoạn. - Chú ý đến mạch lạc trong các bài làm văn. II.Chuẩn bị đồ dùng. - Văn bản mẫu, bảng phụ. III.Các bước lên lớp: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Bố cục của văn bản là gì? Những yêu cầu về bố cục trong văn bản? 3.Bài mới :* Giới thiệu: Nói đến bố cục là nói đến sự sắp đặt, sự phân chia. ...

Nội dung Text: MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

Bài 2 – Tiết 8

MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

I.Mục tiêu bài học:

Giúp học sinh có những hiểu biết bước đầu về mạch lạc trong văn bản và sự cần

thiết phải làm cho văn bản có mạch lạc, không đứt đoạn.

- Chú ý đến mạch lạc trong các bài làm văn.

II.Chuẩn bị đồ dùng.

- Văn bản mẫu, bảng phụ.

III.Các bước lên lớp:

1. ổn định:

2. Kiểm tra: Bố cục của văn bản là gì? Những yêu cầu về bố cục trong văn bản?

3.Bài mới

:* Giới thiệu: Nói đến bố cục là nói đến sự sắp đặt, sự phân chia. Nhưng văn bản

lại không thể không liên kết. Vậy làm thế nào để các phần, các đoạn của 1 văn bản được

phân cắt rành mạch mà lại không mất đi sự liên kết với nhau...

*Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Giúp các em hiểu I/ Mạch lạc và

thế nào là mạch lạc. những yêu cầu về

mạch lạc trong VB
? Xác định mạch lạc và tính chất: - Cả 3 ý kiến 1. Mạch lạc trong

- Trôi chảy thành dòng, mạch VB

- Tuần tự đi khắp các phần các - VB là mạch lạc là sự tiếp nối của

đoạn trong VB các câu, các ý theo 1 trình tự hợp

- Thông suốt, liên tục, không đứt lý 2. Các điều kiện để

đoạn có 1 VB có tính

Hoạt động 2: mạch lạc

? Chủ đề truyện “Cuộc chia tay - Sự đau khổ, bất hạnh đến vô

cùng của hai anh em Thành và
của những con búp bê”

? ý chính đã xuyên suốt qua 4 Thuỷ khi bố mẹ chia tay nhau

đoạn VB ntn? - Liệt kê nội dung 4 phần

? Các từ ngữ: chia tay, chia đồ

chơi, chia ra, chia đi, ... & 1 loạt - Toàn bộ sự việc xoay quanh sự

từ ngữ chi tiết khác biểu thị ý việc chính “cuộc chia tay” --> chủ

không muốn phân chia cứ lặp đi đề liên kết các sự việc thành 1 thể

lặp lại. theo em đó có phải là chủ thống nhất

đề liên kết các sự việc nêu trên

thành 1 thể thống nhất không? có

thể xem là mạch lạc của VB - Đây chính là phương tiện liên kết

trong VB góp phần thể hiện chủ đề
không?
của VB tạo nên tính mạch lạc cho

? Trong VB có đoạn kể việc hiện VB

tại, có đoạn kể việc quá khứ, có --> mạch lạc và liên kết có sự

đoạn kể việc ở nhà, có đoạn kể thống nhất với nhau

truyện ở trường, hôm qua, sáng - Liên hệ thời gian và tâm lý

nay. Cho biết các đoạn ấy được -> Tự nhiên và hợp lý

nối với nhau theo mối liên hệ - Liên hệ thời gian

- Liên hệ không gian
nào:

? Việc đảm bảo cho các tình tiết - Liên hệ tâm lý (nhớ lại)

trong VB có mối liên hệ thông - Liên hệ ý nghĩa

suốt như vậy có tác dụng gì? - Giúp cho mạch chủ đề VB được

giữ vững

? 1 VB có tính mạch lạc là 1 VB - Tất cả các câu, đoạn trong VB

đều hướng về chủ đề chính
ntn?

- Được tiếp nối theo 1 trình tự hợp * Ghi nhớ:SGK

lý làm cho chủ đề liền mạch II/ Luyện tập

Gọi Hs đọc ghi nhớ. H - Đọc ghi nhớ 32/SGK

BT1.
Hoạt động3:Hướng dẫn HS

a/
luyện tập.

Tìm hiểu tính mạch lạc của:
- Chủ đề: tâm trạng, thái độ và suy
- VB “Mẹ tôi”

nghĩ của cha trước lỗi lầm của con

- Chủ đề này xuyên suốt qua các

phần của VB

- Các phần được tiếp nối theo trình

tự tâm lý: chỉ ra lỗi của E --> gợi

hình ảnh mẹ --> khuyên con nhận

lỗi

- Chủ đề: Lao động là vàng xuyên b/
- “Lão nông và các con”

suốt bài thơ

2 câu mở bài: nêu chủ đề từ kho

vàng ... lý giải “vàng”

Còn lại: nhấn mạnh, khắc sâu chủ

đề c/

- Đoạn văn của Tô Hoài Ý chủ đạo xuyên suốt: sắc vàng

Sự thể hiện chủ đề liên tục thông trù phú đầm ấm của làng quê vào

suốt và hấp dẫn mùa đông, giữa ngày mùa

- ý được dẫn dắt theo “dòng chảy”

hợp lý: câu đầu giới thiệu bao quát

về sắc vàng trong thời gian và
không gian

--> biểu hiện các sắc vàng --> BT2.

? Trong truyện “Cuộc chia tay nhận xét, cảm xúc về sắc vàng

...” tác giả đã không thuật lại tỉ - ý chủ đạo là xoay quanh cuộc

mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia chia tay của 2 đứa trẻ. Việc thuật

tay của 2 người lớn. Theo em lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến cuộc

như vậy có làm cho tác phẩm chia tay của 2 người lớn có thể

thiếu mạch lạc không? làm cho ý tứ chủ đạo bị phân tán,

không có sự thống nhất, mất đi sự

mạch lạc của câu chuyệnIV. HDVN :

- Nắm chắc “Tính mạch lạc trong

văn bản”.

- Soạn “Ca dao, dân ca về tình

cảm gia đình”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản