Macro

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
33
download

Macro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi người đi chụp ảnh nghệ thuật đều có sở thích riêng biệt và khác nhau. Chụp cận macro là một chuyên môn và sở thích của tôi. Tôi thích cây cỏ, hoa lá, bướm ong và muốn được chia xẻ với mọi người cái nhìn thật gần vào thiên nhiên. Trong cuộc triển lãm vừa qua tại Người Việt Gallery, chắc các bạn có nhìn thấy tấm hình hoa lan Hennessy. Tấm hình này tôi chụp ngoài trời với ống kính Canon macro 100mm, f/32, 1 giây, dùng phim Velvia và tripod. Sau đây, xin mời các bạn cùng tôi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Macro

  1. Macro
  2. M i ngư i i ch p nh ngh thu t u có s thích riêng bi t và khác nhau. Ch p c n macro là m t chuyên môn và s thích c a tôi. Tôi thích cây c , hoa lá, bư m ong và mu n ư c chia x v i m i ngư i cái nhìn th t g n vào thiên nhiên. Trong cu c tri n lãm v a qua t i Ngư i Vi t Gallery, ch c các b n có nhìn th y t m hình hoa lan Hennessy. T m hình này tôi ch p ngoài tr i v i ng kính Canon macro 100mm, f/32, 1 giây, dùng phim Velvia và tripod. Sau ây, xin m i các b n cùng tôi tham kh o ch p c n macro. Macro là khi di n tích ch trên m t phim to b ng m t n a, b ng, hay g p ôi ch bên ngoài. Hình Macro cho chúng ta m t góc c nh nhìn khác l . Ch không ph i phong c nh bao la mà là nh ng chi ti t nh c u t o nên phong c nh ó. Ch p c n c n ph i bi t quan sát và tinh t , lo i nh này òi h i s c n th n và chính xác. Chú ý nh ng chi ti t nh nh t r t là t i quan tr ng. Ngư i ch p macro c n ph i nh n n i và ch u khó. Ch p macro thư ng m t gi nhi u hơn ch p phong c nh. Khi gia tăng chi u dài c a ng kính t ư c phóng i, nét sâu s b m t i. Do ó, c n ph i óng kh u th t nh t t c chi ti t c a ch ư c rõ nét. Kinh nghi m c a tôi khi ch p hình hoa là óng kh u t i a f/32 n u có th .
  3. Phim nhanh không th ghi nh n ư c nh ng chi ti t m n r t nh c a nh ng ch nh bé, do ó b n ph i dùng phim ch m. Tôi thích Fuji Velvia ISO 50 vì nó cho tôi nh ng hình nh v i màu s c r c r và m à. Tripod không th không có ư c khi ch p macro. Nh ng lu t thông thư ng rule of thumb cho phép ch p c m tay mà v n còn s c nét ch áp d ng cho infinity focus, tuy t i không th áp d ng cho ch p macro. Thêm vào ó, tripod còn giúp cho b n hoàn h o b c c và t o cho b n tư th s n sàng b m máy khi ch tr i l ng gió. Vì nh ng lý do k thu t nêu trên, khi ch p hình hoa lan Hennessy tôi c tình ch n f/32, dùng phim ch m ISO 50, v i i u ki n ánh sáng lúc ó, t c ph i là 1 giây. Tôi máy trên tripod, c n th n ch n b c c, và ch tr i l ng gió r i b m nút. Sơ lư c nh ng i u c n thi t và cơ b n c a ch p macro trên, tôi mong r ng có th khuy n khích m t s b n i tìm nh ng ch nh bé l kỳ gi a nơi ch n t m thư ng t o nên tác ph m khác thư ng.
Đồng bộ tài khoản