Malvino-EP-03- Lý thuyết Diode

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
120
lượt xem
26
download

Malvino-EP-03- Lý thuyết Diode

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• • • • • • • • anode bulk resistance = điện trở khối cathode th d diode ideal diode = diode lý tưởng knee voltage = điện áp gối linear device = dụng cụ tuyến tính load line đ ờ l d li = đường tải Từ Vựng (2) • maximum forward current = dòng thuận cực đại • nonlinear device = dụng cụ phi tuyến • Ohmic resistance = điện trở Ohm • power rating = đị h mức công suất ti định ứ ô ất • up-down analysis = phân tích tăng-giảm Nội dung chương 3 3-1 Các ý tưởng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-03- Lý thuyết Diode

Đồng bộ tài khoản