Malvino-EP-09- Mô hình AC

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
81
lượt xem
8
download

Malvino-EP-09- Mô hình AC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Ac current gain = độ lợi dòng ac • Ac emitter resistance = điện trở ac ở cực phát • Ac equivalent circuit = mạch tương đương ac • Base-biased amplifier = mạch khuếch đại được phân cực nền ề • Bypass capacitor = tụ vòng qua, rẽ mạch, bỏ qua • CB amplifier= mạch KĐ B chung p ạ g • CC amplifier= mạch KĐ C chung Từ Vựng (2) • • • • • • CE amplifier= mạch KĐ E chung Coupling capacitor = tụ ghép DC current gain = độ lợi dò DC t i l i dòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-09- Mô hình AC

Đồng bộ tài khoản