Mạng nội dung - Bác Hồ kình yêu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
157
lượt xem
15
download

Mạng nội dung - Bác Hồ kình yêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mạng nội dung - Bác Hồ kình yêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng nội dung - Bác Hồ kình yêu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : BÁC H KÍNH YÊU M NG N I DUNG: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày sinh nh t Bác - Bác H là lãnh t c a Vi t a danh Nam - Quê hương Bác H , nơi - Các ho t ng ư c t Bác ã s ng và làm vi c : ch c trong ngày sinh nh t làng Sen, Ngh An, nhà sàn, Bác th hi n tình c m yêu b n Nhà R ng… quý, kính tr ng c a m i - Lăng Bác ngư i i v i Bác H BÁC H KÍNH YÊU Bác H và thi u nhi : - Tình c m c a Bác H dành cho thi u nhi, bác yêu thương, quan tâm các cháu thi u nhi: g i thư, t ng quà, cùng vui chơi… - Tình c m c a m i ngư i và các cháu i v i Bác 1. PHÁT TRI N NH N TH C : - Quan sát tranh nh, băng hình minh h a và àm tho i v các ho t ng c a Bác , Bác v i thi u nhi, nơi Bác làm vi c, nơi Bác yên ngh . - Phân lo i các hình theo tên g i, kích thư c - Trò chơi : “ Chi c túi kì di u “, “ oán xem là nh ng hình gì ?” 2. PHÁT TRI N NGÔN NG : - K chuy n, c thơ: Th là ngoan, Ni m vui b t ng , nh Bác Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Xem tranh và k chuy n theo tranh - Cùng cô làm sách tranh “ Bác H v i thi u nhi” 3. PHÁT TRI N TH M MĨ : - Trang trí nh Bác - Làm dây hoa trang trí l p nhân d p sinh nh t Bác. - V , tô màu, c t dán nh v lăng Bác, nhà sàn… - L p ghép nhà sàn, xây d ng lăng - Nghe hát” Nh gi ng hát BÁc H ” 4. PHÁT TRI N TH CH T : - T ch c h i thao nhân d p sinh nh t Bác - Ch y nhanh 15m, chuy n bóng qua u, bò theo ư ng dích d c. 5. PHÁT TRI N TÌNH C M XÃ H I: - Trò chuy n v tình c m Bác H i v i thi u nhi và tình c m các cháu. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản