MASTERCAM X3 part 9

Chia sẻ: bunbohue15k

Tham khảo tài liệu 'mastercam x3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MASTERCAM X3 part 9

1. Nhập các tham số đường dụng cụ.
- Lựa chọn thẻ contour Parameters
- Nhập giá trị Retract 10 (chiều cao rút dao sau mỗi lần đi dao)
- Nhập giá trị Feed plane 2 ( Mặt phẳng bắt đầu thực hiện gia công).
- Nhập giá trị Depth -10 (Chiều sâu gia công).
- Các thông số khác được nhập tương tự, kết quả nhập các giá trị được hiển thị
như hình vẽ dưới đây.
- Chọn OK để phát sinh đường dụng cụ, nó sẽ được thấy như hình dưới đây.
2. Quan sát kiểm tra đường dụng cụ.
- Lựa chọn công cụ lệnh Backplot , khi đó thanh trạng thái lệnh được mở ra như
hình dưới đây.
- Các công cụ lệnh trên cho phép bạn điều khiển quan sát đường đi của dao trong
tiến trình.
7- Biên tập lại đường dụng cụ.
- Ấn ESC để thoát khỏi lệnh, lựa chọn biểu tượng Paramaters
- Lựa chọn hộp kiểm Lead in/out . Trong hộp kiểm này cho phép bạn định rõ vào
dao và ra dao theo đường thẳng hay cung tròn. Trong VD này chúng ta nhập các giá
trị như hình dưới đây.
- Chọn OK để chấp nhận.
- Khi bạn quay lại menu quản lý Operations manager, bạn sẽ thấy dấu X màu đỏ
như hình dưới đây, nghĩa là đường chạy dao của bạn chưa bị thay đổi. Lựa chọn
Regen Path để phát sinh lại đường chạy dao.
- Sau khi phát sinh lại đường chạy dao. Thì đường dụng cụ của bạn sẽ được thấy
như hình dười đây.
8- Tạo file chương trình gia công NC.
- Từ menu chính lựa chọn Machine type→Control defini on. Khi đó một hộp thoại
được mở ra như hình dưới đây.
- Lựa chọn tùy chọn post processors. Khi ấy hộp thoại mới được mở ra như hình dưới
đây.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản