Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MASTERCAM X3 part 9

Chia sẻ: | Ngày: pdf 6 p | 193

0
243
views

Tham khảo tài liệu 'mastercam x3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

MASTERCAM X3 part 9
Nội dung Text

  1. 1. Nhập các tham số đường dụng cụ. - Lựa chọn thẻ contour Parameters - Nhập giá trị Retract 10 (chiều cao rút dao sau mỗi lần đi dao) - Nhập giá trị Feed plane 2 ( Mặt phẳng bắt đầu thực hiện gia công). - Nhập giá trị Depth -10 (Chiều sâu gia công). - Các thông số khác được nhập tương tự, kết quả nhập các giá trị được hiển thị như hình vẽ dưới đây.
  2. - Chọn OK để phát sinh đường dụng cụ, nó sẽ được thấy như hình dưới đây. 2. Quan sát kiểm tra đường dụng cụ. - Lựa chọn công cụ lệnh Backplot , khi đó thanh trạng thái lệnh được mở ra như hình dưới đây.
  3. - Các công cụ lệnh trên cho phép bạn điều khiển quan sát đường đi của dao trong tiến trình. 7- Biên tập lại đường dụng cụ. - Ấn ESC để thoát khỏi lệnh, lựa chọn biểu tượng Paramaters
  4. - Lựa chọn hộp kiểm Lead in/out . Trong hộp kiểm này cho phép bạn định rõ vào dao và ra dao theo đường thẳng hay cung tròn. Trong VD này chúng ta nhập các giá trị như hình dưới đây. - Chọn OK để chấp nhận. - Khi bạn quay lại menu quản lý Operations manager, bạn sẽ thấy dấu X màu đỏ như hình dưới đây, nghĩa là đường chạy dao của bạn chưa bị thay đổi. Lựa chọn Regen Path để phát sinh lại đường chạy dao.
  5. - Sau khi phát sinh lại đường chạy dao. Thì đường dụng cụ của bạn sẽ được thấy như hình dười đây. 8- Tạo file chương trình gia công NC. - Từ menu chính lựa chọn Machine type→Control defini on. Khi đó một hộp thoại được mở ra như hình dưới đây.
  6. - Lựa chọn tùy chọn post processors. Khi ấy hộp thoại mới được mở ra như hình dưới đây.
Đồng bộ tài khoản