Mặt nạ trong Tuồng cổ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
153
lượt xem
38
download

Mặt nạ trong Tuồng cổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết về một kỷ vật không quên trong cuộc đời mình, GS. Hoàng Châu Ký (nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) nhắc ngay đến mặt nạ Tuồng. Chiếc mặt nạ hóa trang đã mang tải một vẻ đẹp độc đáo của bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống này…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt nạ trong Tuồng cổ

  1. M t n trong Tu ng c Vi t v m t k v t không quên trong cu c i mình, GS. Hoàng Châu Ký (nguyên T ng Thư ký u tiên H i Ngh sĩ Sân kh u Vi t Nam) nh c ngay n m t n Tu ng. Chi c m t n hóa trang ã mang t i m t v p c áo c a b môn ngh thu t sân kh u truy n th ng này… * B t ngu n t âu? Theo nhà nghiên c u H c Bích trong giáo trình Ngh thu t hát Tu ng, bư c ban u di n viên dùng m t n " eo" vì thu y, ngư i có kh năng bi u di n không nhi u, m t di n viên ph i s m nhi u vai, vì v y, h dùng m t n eo thay i vai cho d dàng. Nhưng m t n ã có m t trong ngh thu t Tu ng t bao gi thì ch ng bi t.
  2. Tuy nhiên, c bài vi t: i u múa Chàm lưu l c trên t Nh t c a nhà nghiên c u Vũ Ng c Li n, chúng tôi ý th y m y i m áng chú ý. Trư c h t, nhà nghiên c u Vũ Ng c Li n kh ng nh: s hình thành sân kh u hát b i Bình nh sau này v n có dính líu v i k ch Lâm p. Bên c nh ó, ba b c nh in kèm bài vi t này gi i thi u v i u múa hát có tên La Lăng Vương c a Chàm truy n sang Nh t B n hi n lưu gi t i B o tàng Dân t c h c thành ph Osaka (Nh t B n) thì di n viên khi múa có mang m tn . V y ph i chăng, m t n trong ngh thu t Tu ng ã b t ngu n t m t n trong k ch nhà chùa c a Chàm? Trao i v i chúng tôi v v n này, nhà nghiên c u Vũ Ng c Li n "b t mí" r ng ây cũng là m t v n ang ư c ông tâm nghiên c u.
  3. • n hóa trang ki u m t n D u quan i m ó úng hay sai thì m t n ã có m t trên sân kh u hát b i t lâu l m. Theo NSƯT Hòa Bình, ngay t th i ào T n, ã không còn di n m t n . Ngư i ta thay m t n eo b ng m t v , và m i ây, ngư i ta dùng cách hóa trang chân th t hơn, g n cu c s ng hơn. Màu s c dùng hóa trang ki u m t n ph bi n là tr ng h ng, màu và màu m c. C NSND Nguy n Lai ã nghiên c u, úc k t ra m t s hình nh m u hóa trang thành các lo i m t: m t tr ng (di n m o p , tính cách tr m tĩnh), m t (ngư i trí dũng, ch ng ch c), m t r n (di n m o x u xí, tính cách nóng n y), m t tròng xéo en (tư ng ph n, hai bên thái dương có v t là ngư i nóng n y, n u tròng xéo en n n th m hay
  4. xanh là ngư i vũ dũng), m t m c (n nh), m t lư i cày (ngư i o n h u, nhát gan). Theo nhà nghiên c u M ch Quang, có hai lo i m t n áng lưu ý nh t là m t tr ng và m t r n. Sáng t o ra hai lo i m t này, ngh thu t Tu ng ã chú ý n cái p c a hành ng ch không ph i cái p di n m o. B i có m t tr ng phe trung như ch Thanh, H a H n Văn, thì cũng có m t tr ng phe n nh như L B , Lý Thông; có vai m t r n trung như Lưu Khánh, Trương Phi, thì cũng có m t r n n nh như T Ôn ình, Xích B o… Như v y, ch riêng trong hóa trang thôi, ã th hi n c th ph m trù cái p trong m h c dân t c. D u hóa trang theo ki u m t nào thì có m t i m chung là khuôn m t c a nh ng nhân v t này ư c bôi màu, riêng vùng sát xung quanh m t ư c t nhiên. Có nhà nghiên c u cho ây là d u v t c a vi c eo m t n ngày trư c, còn có ngư i l i gi i thích, trong hát b i, con m t c a di n viên cũng ph i tích c c tham gia di n xu t nên ph i ch a tr ng như th m i th y ư c tinh th n c a ôi m t.
  5. * M t nét c s c c a Tu ng c Di n viên tu ng xưa nay ph i t hóa trang ra bi u di n ch không có h a sĩ hóa trang. B i v y, hóa trang ki u m t n òi h i ngư i di n viên tr thành m t h a sĩ n d ng và do ó, hóa trang cũng mang theo cá tính c a di n viên. Khi hóa trang xong, di n viên bư c ra sân kh u thì khán gi bi t ngay là vai trung hay n nh. ây cũng là m t bi u hi n rõ nét c a tính ư c l , tư ng trưng và cách i u cao c a ngh thu t Tu ng.
Đồng bộ tài khoản