Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
522
lượt xem
62
download

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

  1. Ngày soạn:6 / 11 /2008 Lớp 12A1 ChöôngII Tuần :14 §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN Tiết :22 I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK. III/Tiến trình bài học: Hoạt động 1: luyện tập kĩ năng giải toán về tính diện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I,góc ∠IOM =450 và cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay . a/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. b/ Tính thể tích khối nón. HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên - Đọc đề, trả lời các câu hỏi và suy nghĩ tìm - ghi đề cách giải - gọi HS nêu công thức tính diện tích mặt nón và thể tích khối nón. Bài1 - Tính OI, OM ⇒ S, V . - Học sinh lên bảng giải OI = IM = a, OM= a 2 1 Sxq = .2 ∏ .a.a 2 = Hỏi: ΔOIM có đặc điểm gì? từ đó tính: OI, 2 OM. = ∏ a 2 2 (đvdt) Stp = Sxq + a2. ∏ = ∏ .a 2 ( 2 + 1) (đvdt) - gọi HS n/x . GV hoàn chỉnh bài giải và cho điểm Hoạt động 2: luyện tập kĩ năng giải toán về thiết diện. BT2 :Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a;
  2. chiều cao SO=2a (a>0). a. Lấy O' là điểm bất kỳ trên SO sao cho OO'=x (0
  3. ? Gọi SP là đường kính Δ SMP có tính chất gì ( vuông tại M),OM là đườngcao, từ đó nêu cách tính SP ⇒ bán kính. - HS lên bảng giải. Gọi SP là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình nón đỉnh S, chiều cao SO = h, bán kính đáy OM = r. • Cáchkhác: Tìm tâm, tính bán kính giống Có: SP>h , Δ SMP vuông tại M, đường cao MO nên: bài mặt cầu. MO2 = OS.OP r2 ⇔ r = h( SP − h) ⇔ SP = 2 +h h SP r 2 + h 2 R= = 2 2h 4.Củng cố • Nhắc lại lần nữa các công thức diện tích và thể tích của hình nón, khối nón . 5.Daën doø : - Chuaån bò baøi tieát hoïc hoâm sau - bài tập về nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình học 12 nâng cao 6, Ruùt kinh nghieäm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản