Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu_Chương 2.1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
261
lượt xem
31
download

Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu_Chương 2.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: - Khái niệm mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn xoay. 2. Về kỹ năng: - Nhận biết mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, mặt trụ tròn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu_Chương 2.1

  1. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU BÀI 1. KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XUAY - Số tiết: 4 - Tiết: 12-15 - Tuần: 12-14 I) MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Qua bài học học sinh cần: 1. Về kiến thức: - Khái niệm mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn xoay. 2. Về kỹ năng: - Nhận biết mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn xoay. - Biết cách tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn xoay. 3. Tư duy và thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận - Rèn luyện tính tích cực trong học tập, có tinh thần hợp tác trong học tập. - Biết qui lạ về quen. - Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá bản thân. - Phát triển khả năng suy luận lôgic. II) PHƯƠNG PHÁP: - Vận dụng linh hoạt các PPDH nhằm giúp HS chủ động, tích cực trong phát hiện, chiếm lĩnh tri thức như: thuyết trình, giảng giải, đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề đan xen với hoạt động nhóm. III) CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, bảng phụ các hình 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 2. Học sinh: 19
  2. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ - Dụng cụ học tập, SGK, ... - Đọc trước bài mới. IV) CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Nội dung bài mới: Vào bài: Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Nội dung bài HOẠT ĐỘNG 1: Sự tạo thành mặt tròn xoay. - Gv đặt vấn đề về các vật I) Sự tạo thành mặt thể trong thực tế có dạng đối tròn xoay: xứng tròn xoay từ đó đặt vấn Cho mp(P) chứa đề nghiên cứu chúng. đường thẳng Δ và đường - Giới thiệu một số hình ảnh - HS quan sát các mô hình, (C). Khi quay mp(P) về mặt tròn xoay có sẵn dụng cụ tạo thành mặt tròn quanh quanh Δ một góc trong thực tế. Cho HS quan xoay, hình vẽ và rút ra nhận 3600 thì đường (C) tạo sát các mô hình, dụng cụ tạo xét. nên một hình gọi là mặt thành mặt tròn xoay và yêu tròn xoay. cầu HS quan sát và rút ra Δ: trục của mặt tròn nhận xét. xoay. - Yêu cầu HS phát biểu khái - HS phát biểu khái niệm mặt (C): đường sinh niệm mặt tròn xoay. tròn xoay theo cách hiểu của mình. - GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS lấy một số ví - HS lấy ví dụ trong thực tế. dụ thực tế có dạng mặt tròn xoay. HOẠT ĐỘNG 2: Mặt nón tròn xoay * HĐTP 1: Định nghĩa. II) Mặt nón tròn xoay: - Cho HS quan sát sự tạo - HS quan sát sự tạo thành mặt 1) Định nghĩa: thành mặt nón tròn xoay. nón tròn xoay. Trong mp (P) cho hai - Yêu cầu HS nhận xét và - HS nêu nhận xét và định đường thẳng d và Δ cắt nêu định nghĩa về khái niệm nghĩa về khái niệm mặt nón nhau tại O và tạo thành mặt nón tròn xoay. tròn xoay theo cách hiểu của một góc β, trong đó 00 < mình. β < 900 . Khi quay mp - GV nhận xét và bổ sung. (P) xung quanh Δ thì đường thẳng d sinh ra - GV yêu cầu HS xác định - HS xác định tâm đối xứng một mặt tròn xoay được tâm đối xứng của mặt nón. của mặt nón. gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O. (hay mặt nón). - GV hướng dẫn HS rút ra - HS rút ra nhận xét. Δ: trục của mặt nón. nhận xét: O là điểm cố định d: đường sinh của mặt và góc giữa trục và đường nón. sinh của mặt nón là không O: đỉnh của mặt nón. đổi. Gĩc 2β: góc ở đỉnh của - Yêu cầu HS phát biểu khái - HS phát biểu khái niệm mặt mặt nón. 20
  3. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ niệm mặt nón theo cách nón theo cách khác: tập hợp khác. các đường thẳng trong không gian đi qua điểm O cố định và tạo với đường thẳng Δ cho trước 1 góc không đổi là mặt nón đỉnh O có trục // Δ. 2) Hình nón tròn xoay * HĐTP 2: Hình nón tròn và khối nó tròn xoay: xoay và khối nó tròn xoay. Cho tam giác OIM - GV nêu vấn đề: cho tam - HS trả lời câu hỏi của GV. vuông tại I. Khi quay giác vuông IMO vuông tại I, tam giác đó xung quanh nếu quay tam giác này cạnh góc vuông OI thì quanh cạnh góc vuông IO đường gấp khúc OMI tạo thì sinh ra hình gì? thành một hình được gọi - GV yêu cầu HS nêu khái - HS nêu khái niệm hình nón là hình nón tròn xoay, niệm hình nón tròn xoay. tròn xoay theo cách hiểu của gọi tắt là hình nón. - GV nhận xét và bổ sung. mình - GV nêu khái niệm về mặt - HS lắng nghe và ghi nhận. đáy, đỉnh, chiều cao, đường sinh và mặt xung quanh. - Yêu cầu HS phân biệt mặt nón và hình nón + Hình tròn tâm I: được gọi là mặt đáy. + O : đỉnh của hình nón. + OI: chiều cao của hình nón. + OM: đường sinh của hình nón. - Yêu cầu HS nhắc lại khái - HS trả lời câu hỏi của GV. Phần không gian niệm khối đa diện? Từ đó giới hạn bới hình nón kể hãy nêu khái niệm khối nón? cả hình nón đó gọi là khối nón tròn xoay. - GV yêu cầu HS nêu khái - HS nêu nêu khái niệm điểm 21
  4. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ niệm điểm ngoài , điểm ngoài , điểm trong đỉnh, mặt trong đỉnh, mặt đáy và đáy và đường sinh. đường sinh. - GV củng cố bằng cách đưa ra mô hình hoặc hình vẽ, yêu cầu HS chỉ ra các khái 3) Diện tích xung quanh niệm hình nón, khối nón của mặt nón: tròn xoay và các khái niệm a) Định nghĩa: SGK liên quan. * HĐTP 3: Diện tích xung quanh của mặt nón. - GV nêu cách xác định diện - HS lắng nghe. tích xung quanh của hình nón thông qua giới hạn diện tích hình chóp đều nội tiếp hình nón khi số cạnh tăng lên vô hạn. b) Công thức tính diện - GV yêu cầu HS phát biểu - HS phát biểu công thức bằng tích xung quanh: công thức bằng lời. lời. Sxq = πrl - GV hướng dẫn cách áp - HS lắng nghe và ghi nhận r: bán kính đường tròn dụng công thức. đáy. - GV đưa ra chú ý SGK. l: độ dài đường sinh 4) Thể tích khối nón: a) Định nghĩa: SGK * HĐTP 4: Thể tích khối nón b) Công thức tính thể - GV nêu cách xác định thể - HS lắng nghe. tích khối nón: tích của khối nón thông qua 1 giới hạn thể tích của khối V= Bh 3 chóp đều nội tiếp khối nón B: diện tích đáy khi số cạnh tăng lên vô hạn. h: chiều cao - GV hướng dẫn HS thiết lập công thức tính thể tích khối nón. - Yêu cầu HS phát biểu công - HS phát biểu công thức trên Ví dụ: SGK trang 34 thức trên bằng lời bằng lời - GV hướng dẫn cách áp - HS lắng nghe và ghi nhận dụng công thức. *HĐTP 5: Củng cố - GV đưa ra ví dụ SGK trang - HS trình bày lời giải 34. - Các HS còn lại nhận xét và - GV yêu lên trình bày lời bổ sung giải. - GV nhận xét và bổ sung. 22
  5. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ - GV đưa ra HĐ 2 SGK - HS thảo luận nhóm và cử đại trang 35. Yêu cầu các nhóm diện lên trình bày. thảo luận và cử đại diện lên trình bày. - GV cùng HS chính xác hóa lời giải. HOẠT ĐỘNG 3: Mặt trụ tròn xoay. III) Mặt trụ tròn xoay: * HĐTP 1: Định nghĩa. 1) Định nghĩa: - GV cho HS quan sát mô - HS quan sát và nhận xét. Trong mp (P) cho hình mặt trụ và yêu cầu HS hai ñöôøng thaúng song nhận xét. song l vaø Δ caùch nhau - Yêu cầu HS nêu định nghĩa - HS nêu định nghĩa mặt trụ moät khoaûng r. Khi quay mặt trụ theo cách hiểu của mình. - HS nhận xét và bổ sung. mp (P) xung quanh Δ thì - Phân tích định nghĩa để chỉ - HS lắng nghe và ghi nhận đường thẳng l sinh ra ra trục của mặt trụ, đường môt mặt tròn xoay được sinh, bán kinh, … goïi laø maët truï troøn xoay. (hay maët truï) - GV có thể lưu ý thêm cho Δ: truïc cuûa maët truï. Hs về tính chất của mặt trụ l: ñöôøng sinh cuûa maët để củng cố thêm kiến thức: truï. + Nếu M là một điểm bất kì - HS suy nghĩ và trả lời các r: bán kính mặt trụ. nằm trên mặt trụ thì nó có câu hỏi của GV. những tính chất nào? + Tìm điều kiện cần và đủ để 1 điểm thuộc một mặt trụ cho trước? - GV yêu cầu HS nêu định - HS nêu định nghĩa mặt trụ nghĩa mặt trụ theo cách theo cách khác: mặt trụ là tập khác. hợp các điểm M cách đường thẳng Δ cố định một khoảng không đổi. 2) Hình trụ tròn xoay * HĐTP 2: Hình trụ tròn và khối trụ tròn xoay xoay và khối trụ tròn xoay. Ta xét hình chữ nhật - Trình bày các cách tạo - HS lắng nghe. ABCD. Khi quay hình hình trụ tròn xoay bằng cho chữ nhật ABCD xung HS xem mô hình hình trụ. quanh một cạnh nào đó, - Yêu cầu HS phát biểu định - HS phát biểu định nghĩa thì hình chữ nhật ABCD nghĩa hình trụ tròn xoay. hình trụ tròn xoay. sẽ tạo thnh một hình gọi - Yêu cầu HS phân biệt mặt - HS suy nghĩ và trả lời câu là hình trụ tròn xoay. trụ và hình trụ. hỏi của GV. (hay hình trụ) 23
  6. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ - GV cho HS quan sát mô hình của hình trụ để củng cố lại các khái niệm về hình trụ. - Yêu cầu HS dựa vào khái - HS dựa vào khái niệm khối AB: chiều cao niệm khối nón hãy đưa ra nón để đưa ra khái niệm khối CD: đường sinh khái niệm khối trụ. trụ. - Yêu cầu HS nêu khái niệm điểm ngoài, điểm trong, mặt đáy, chiều cao, đường sinh. * HĐTP 3: Diện tích xung 3) Diện tích xung quanh quanh của hình trụ. của hình trụ: - Định hướng cách xác định - HS tiến hành xác định diện a) Định nghĩa: SGK diện tích xung quanh của tích xung quanh của hình nón hình trụ. thông qua giới hạn diện tích qua giới hạn diện tích hình trụ khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn. - GV đưa ra công thức tính - HS lắng nghe và ghi nhận diện tích xung quanh của hình trụ. b) Công thức diện tích - GV yêu cầu HS phát biểu - HS phát biểu công thức trên xung quanh của hình trụ: công thức trên bằng lời. bằng lời Sxq = 2πrl - GV nêu cách áp dụng công - HS lắng nghe và ghi nhận. r: bán kính đường tròn thức. đáy * HĐTP 4: Thể tích của l: độ dài đường sinh khối trụ 4) Thể tích của khối trụ: - GV hướng dẫn HS tìm hiểu - HS tìm hiểu theo sự hướng a) Định nghĩa: SGK định nghĩa và áp dụng nó để dẫn của GV. xác định thể tích khối tròn b) Công thức tính thể xoay. tích khối trụ: - Hướng dẫn HS thiết lập V = Bh= πr2h công thức xác định thể tích B: diện tích đáy khối trụ. h: chiều cao - Yêu cầu HS phát biểu công - HS phát biểu công thức bằng thức bằng lời lời - Gv nêu cách áp đụng định công thức. 24
  7. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ * HĐTP 5: Củng cố - GV yêu cầu HS thực hiện - HS thảo luận nhóm và cử đại HĐ 3 SGK trang 38 diện lên trình bày kết quả. - Các HS còn lại nhận xét và Ví dụ: bổ sung. Trong không gian, cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H là trung - GV đưa ra ví dụ SGK trang điểm của AB và CD. Khi 38. quay hình vuông đó xung - GV nhận xét và bổ sung. quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay. - GV yêu cầu HS thảo luận - HS thảo luận nhóm và cử đại a) Tính diện tích xung nhóm và cử đại diện lên diện lên trình bày quanh của hình trụ trên trình bày b) Tính thể tích của khối - Các HS còn lại nhận xét và trụ tròn xoay được giới - GV chính xác hóa lời giải bổ sung hạn bởi hình trụ nói trên. của HS. 4. Củng cố: - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài học - GV cho HS quan sát các mô hình các mặt tròn xoay, hình tròn xoay, khối tròn xoay yêu cầu HS nêu các khái niệm, các yếu tố, các công thức tính diện tích, thể tích. 5. Dặn dò: - Học thuộc các khái niệm và các công thức - Làm tất cả các bài tập SGK PHẦN RÚT KINH NGHIỆM 25
  8. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12-BAN CƠ BẢN Giáo Viên: PHẠM SƠN HÀ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 26

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản