Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
356
lượt xem
12
download

Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

  1. Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng” Đơn vị:…….. BẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG” Họ v à tên:………….......……… Nam, nữ………………..Bí danh (nếu có)....................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................. Quê quán: .................................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: ................................................................................................ Ghi chú Thời gian Công thời Thời gian (các vấn đề Từ tháng Đến tháng Làm gì ở gian để xét làm công quy đổi khác hoặc năm năm đâu tác Ngân khen (nếu có) kỷ luật nếu thưởng hàng có) 1 2 3 4 5 6 7 …, ngày … tháng … năm …. Xác nhận của Thủ trưởng Người kiểm tra Người kê khai Đơn vị Trưởng phòng TCHC (TCCB) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản