Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Chia sẻ: tru_mua

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Nội dung Text: Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng”

Mẫu 16: Bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì
sự nghiệp Ngân hàng”
Đơn vị:……..
BẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG”
Họ v à tên:………….......……… Nam, nữ………………..Bí danh (nếu có).......................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................
Quê quán: ....................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: ................................................................................................
Ghi chú
Thời gian Công thời
Thời gian (các vấn đề
Từ tháng Đến tháng Làm gì ở gian để xét
làm công
quy đổi khác hoặc
năm năm đâu tác Ngân khen
(nếu có) kỷ luật nếu
thưởng
hàng
có)
1 2 3 4 5 6 7
…, ngày … tháng … năm ….
Xác nhận của Thủ trưởng Người kiểm tra Người kê khai
Đơn vị Trưởng phòng TCHC (TCCB)
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản