Mẫu 16-HSB chuyển lương hưu

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
196
lượt xem
14
download

Mẫu 16-HSB chuyển lương hưu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 16-HSB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 16-HSB chuyển lương hưu

  1. Mẫu số 16-HSB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ........................ Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm .......... Địa chỉ nơi hưởng lưong hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi di chuyển:........................................................................................................................ ..................................................................................................................................... Hiện đang hưởng chế độ:................................................................................... Số giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH: .................................. Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP ............................ ........... giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu (trợ cấp BHXH) hàng tháng tại nơi cư trú mới: ....................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .............., ngày ...... tháng ..... năm ..... .............., ngày ....... tháng ..... năm ...... Xác nhận của chính quyền Người làm đơn địa phương nơi cư trú mới (1) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) Ghi chú: (1) Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản