Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
392
lượt xem
18
download

Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (áp dụng đối với đề nghị Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

  1. Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (áp dụng đối với đề nghị Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm … TÓM T ẮT THÀNH TÍCH Đề nghị tặng …..(ghi rõ danh hiệu thi đua hoặc hình thức đề nghị khen thưởng) - Họ và tên: … - Năm sinh: …. số CMND: ……… - Chức vụ, đơn vị công tác… (nếu là Lãnh đạo đơn vị ghi rõ mảng công việc được giao phụ trách; là cán bộ, nhân viên ghi rõ nhiệm vụ được phân công). Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của cá nhân đề nghị khen thưởng, rút gọn lại làm nổi bật những thành tích chủ yếu trên các mặt sau: - Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; - Sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động Ngân hàng; - Thành tích trong các mặt công tác khác; - Thống kê các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được (trong khoảng thời gian tương ứng hình thức đề nghị khen thưởng, ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định khen thưởng). Thủ trưởng đơn vị trình (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Phương pháp lập báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích (theo mẫu số 3).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản