Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Chia sẻ: tru_mua

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (áp dụng đối với đề nghị Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản