Mẫu anh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
90
lượt xem
12
download

Mẫu anh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu anh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... Mẫu số 8a-CBH BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ...... DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí chi BHXH: quỹ BHXH đảm bảo Tháng ... quý ... năm ... Đơn vị: đồng STT Họ và tên Số sổ Địa chỉ Số tiền chưa nhận Ghi chú A B 1 2 3 4 A Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) I. Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau Chế độ …. 1 2 Lương hưu tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Trợ cấp thất nghiệp II Số không in danh sách chi trả tháng sau Chế độ …. 1 2 Lương hưu tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Trợ cấp thất nghiệp B Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) Chế độ …. 1 2 Lương hưu tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Trợ cấp thất nghiệp ... Tổng cộng Tổng số người chưa nhận: ………………………… người. Tổng số tiền bằng chữ: .................................................................................... đồng. Ngày ... tháng ... năm ... Người lập biểu Kế toán Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản